Provinciál pre saleziánov v Čechách a na Morave potvrdený

(Rím, 14. decembra 2015) – Počas zimného zasadania hlavnej rady saleziánov v Ríme hlavný predstavený potvrdil na ďalšie šesťročie provinciála pre saleziánov v Čechách a na Morave. Zostáva ním don Petr Vaculík.

Don Petr Vaculík sa narodil 3. novembra 1959 v Zlíne, kde spoznal saleziánov ešte počas totality. V tajnosti skladal aj prvé rehoľné sľuby. Po dvoch rokoch vojenčiny začal študovať teológiu na fakulte v Litoměřiciach. V roku 1989 bol vysvätený za kňaza. Počas totality pracoval aj vo Vizoviciach.

Po komunizme pracoval v komunitách v Zlíne, v Prostějove, kde bol direktorom a v rokoch 2008 až 2010 bol členom provinciálnej rady. Dňa 26. júna 2010 začal svoju službu provinciála, v ktorej bol teraz potvrdený na ďalších šesť rokov.

ANS, rhsdb

Foto: www.sdb.cz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.