Provinciáli z Európy hovorili v Turíne o migrantoch aj o formácii

(ANS, Turín 5. decembra 2018) – Už v poradí siedme stretnutie provinciálov Európy sa uskutočnilo od 30. novembra do 2. decembra, tentoraz v Turíne na Valdoccu. Po dvoch rokoch opäť hlavný predstavený saleziánov a niektorí členovia hlavnej rady sa spolu so 60 provinciálmi z Európy a v spolupráci s 15 laikmi zaoberali výzvami pre charizmu dona Bosca na starom kontinente.

V otváracom príhovore v piatok 30. novembra hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zdôraznil veľký význam spoločenstva. V duchu nedávnej Synody vyjadril túžbu, aby aj sa stretnutie provinciálov nieslo v štýle synodality – v spoločnom napredovaní v uvažovaní a rozlišovaní, na základe hodnoty, ktorou je práve spoločenstvo duchovných synov dona Bosca. Hlavný predstavený tiež uviedol tri témy, ktorým sa stretnutie osobitne venovalo: výzva migrácie, formácia saleziánov v Európe a spoločné fungovanie saleziánov a laikov.

2018 12 05 provinciali-europy2

Prvú tému o migrácii predstavil pozvaný hosť don Luis Okulik, sekretár Komisie pre sociálne veci Rady biskupských konferencií Európy. Poukázal na to, že neschopnosť Európy prijať a chrániť migrantov jednotným spôsobom je znakom prebiehajúcej kultúrnej krízy starého kontinentu. Vo svojom príspevku dal do pozornosti niektoré ukazovatele o migrácii ako napr. 30 000 neplnoletých migrantov, ktorí ročne prichádzajú do Európy sami; potreba 800 000 migrantov pre nemeckú ekonomiku; priame úsilie pápeža voči sieti obchodníkov s migrantmi.

Tému spoločného formovania sa laikov a saleziánov rozoberali provinciáli ako druhú v poradí. Bolo im zdôraznené, že tu nejde o voľbu, možnosť, ale o nevyhnutný spôsob účinného odovzdávania saleziánskej charizmy mladým generáciám. V tomto zmysle ako s „dobrým spôsobom“ sa provinciáli oboznámili s fungovaním Regionálneho saleziánskeho centra formácie v ekvádorskom Quite, ktoré ponúka trojročný kurz a špecifické školenia o saleziánskosti a do toho je zahrnutá aj návšteva saleziánskych miest. Na európskej úrovni by mal vzniknúť zmiešaný tím, ktorý by podobný pilotný projekt takejto spoločnej formácie rozvíjal pre saleziánske provincie v Európe.

Súčasťou programu stretnutia bolo aj svedectvo a úvaha saleziánov dona Bozzola a dona Salu zo Synody biskupov o mladých, na ktorej sa obaja zúčastnili.

Pri tretej téme – formácia saleziánov v Európe – venovali provinciáli osobitnú pozornosť novému nastaveniu formačných domov v rámci Európy. Hlavný radca pre formáciu don Ivo Coelho predstavil akým spôsobom by mala saleziánska Európa čeliť výzve multikulturalizmu a výzve poklesu počtu mladých saleziánov vo formácii. Povzbudenie prinášajú najmä tri prvky: noví misionári z iných krajín, rast vytrvalosti novicov a očakávané otvorenie Centra pre špecifickú formáciu saleziánov koadjútorov v Barcelone.

Práce siedmeho stretnutie provinciálov Európy zavŕšila téma o Don Bosco International ako o hlavnom spôsobe prítomnosti saleziánov pri sídlach európskych inštitúcií. V závere sa hlavný predstavený obrátil priamou výzvou k provinciálom: „Potrebujeme vašu víziu, vašu odvahu a vašu energiu!“

2018 12 05 provinciali-europy1

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.