Provinciálna kapitula: Diskutovalo sa aj o výsledkoch z ankety mladých

(Žiar, 14. februára 2019) – Druhý pracovný deň Provinciálnej kapituly delegáti najprv dokončili diskusiu k správe provinciála a potom sa venovali téme „Akí saleziáni pre dnešných mladých“.

Hosť Ján Mihálik predstavil návrh postupu uvažovania nad témou pre 28. generálnu kapitulu. Jedným z materiálov pre odpoveď slovenských saleziánov na tému „Akí saleziáni pre dnešných mladých?“ sú aj pohľady samotných mladých, zozbierané cez anketu prostredníctvom internetu.Na začiatku druhého bloku Ján Mihálik predstavil výsledky z ankety s piatimi otázkami, na ktorú odpovedalo 415 mladých. „Nepoznáme iné charakteristiky, len odkiaľ sú; odporúčaný vek bol 16-30 rokov,“ vysvetlil bližšie Mihálik. Najviac odpovedí v ankete prišlo zo Žiliny, kde až 148 odpovedajúcich uviedlo, že sú z tamojšej Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka; a ďalších takmer tridsať odpovedajúcich patrí do žilinského oratória resp. farnosti. Bratislavu zastupuje niečo cez 80 odpovedí, Košice takmer 40, z Trnavy prišlo 30 odpovedí, po takmer dvadsať z Bardejova, Popradu a Prešova. „Z charakteru zberu údajov a z odpovedí sa dá však usudzovať, že odpovede pochádzajú najmä od animátorov a mladých, ktorí sa v stredisku viac zapájajú, resp. majú bližší kontakt so saleziánmi,“ vysvetlil Ján Mihálik.

Mladí v odpovediach vyjadrovali vo veľmi silnej miere pozitívnu spätnú väzbu, pochopenie a vďačnosť, konštatoval Mihálik. Od saleziánov očakávajú v základe dve veci: pomáhať mladým v dozrievaní (rada, pomoc v duchovnom živote, v ľudskom vyzrievaní, vysluhovanie sviatostí, dostupnosť na osobný rozhovor) a vytvárať dobré spoločenstvo, kde mladí môžu prísť a byť prijatí.V jednej z diskusných skupín potom Ján Mihálik vyjasnil, že táto anketa je len jedným z materiálov pre diskusiu k téme.

O samotnej téme „Akí saleziáni pre dnešných mladých“ budú spolubratia v komunitách uvažovať v nasledujúcich týždňoch. Téma je rozdelená do troch okruhov (priority poslania, profil saleziána, poslanie a formácia s laikmi). Podnety z komunít spracujú pre ďalšie zasadnutie tri komisie, podľa spomenutých okruhov.

Na začiatku prvého bloku popoludní sa delegáti venovali krátko otázkam a podnetom, ktoré sa týkajú revízie provinciálneho Direktória. Osobitne delegáti odhlasovali, že Provinciálna kapitula sa bude zaoberať témou povolania a prihliadne aj na podnety od bratov. Komisiu, ktorá sa bude zaoberať touto témou a v rámci nej aj situáciou odchodov z rehole, bude viesť provinciálny vikár don Peter Bučány. Krátku diskusiu venovala PK aj ďalším dvom zaslaným podnetom od spolubratov (ohľadom častosti konania provinciálnej kapituly – išlo by o návrh na zmenu v Stanovách, a ohľadom viacerých podnetov ku spôsobu riadenia provincie); v hlasovaní sa delegáti vyjadrili, že PK sa týmto témam nebude venovať.Provinciálny ekonóm dostal priestor, aby predstavil materiál ku právnym otázkam, ktoré sú tiež témou nastávajúcej generálnej kapituly, a spolubratia z komunít poslali niektoré svoje pohľady a návrhy.Regulátor potom zosumarizoval zostavenie šiestich komisií, podľa toho, ako sa delegáti sami zapísali na pripravené hárky. Komisie budú pracovať na príprave materiálov pre nasledujúce jarné zasadanie PK 2019, ktoré bude po Veľkej noci na konci apríla.

Provinciál don Jozef Ižold na záver poďakoval všetkým a modlitbou Zdravasu a požehnaním ukončil prvú časť Provinciálnej kapituly 2019.

„Toto prvé zasadnutie dopadlo nadmieru dobre, rozbiehali sme sa, hľadali sme. Na kapitule je to vždy spoločenstvo, vždycky nové. Takou prvou úlohou bolo počúvanie, snažili sme sa oboznámiť so stavom provincie. Takže venovali sme podstatnú časť tohto prvého zasadnutia kapituly počúvaniu,“ vyjadril svoje bezprostredné hodnotenie po skončení regulátor PK don Pavol Grach.

„Mali sme peknú duchovnú obnovu, bola silná, vraveli mi viacerí, že boli povzbudení. – Hodnotí provinciál Jozef Ižold. – Mali sme aj pekné bratské chvíle, čas na bratské večerné posedenie. A bolo dosť aj tých pracovných momentov, pričom sme mali aj chvíle nejasnosti, no vyjasnili sme si veci a celé to bolo konštruktívne. Myslím, že sme sa veľmi pekne posunuli tak, aby celá kapitula aj v tej druhej časti napredovala. Som spokojný s touto časťou a ďakujem bratom, ktorí to pripravili i ktorí sa kapituly zúčastnili,“ vyjadril svoje zhodnotenie provinciál Jozef Ižold.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.