Prvá učňovská zmluva, ktorú vymyslel don Bosco, oslavuje 170 rokov

(Žilina, 15. februára 2022) – Pri príležitosti tohto výročia saleziáni opätovne potvrdzujú hodnotu učňovskej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a profesionálneho partnerstva s firmami.

Zmluvu, ktorú vymyslel a podpísal don Bosco (8. februára 1852), mnohí považujú za prvú modernú pracovnú zmluvu. Nielen preto, že mnohé z jej ustanovení sa neskôr stali súčasťou bežnej praxe pracovných vzťahov, ale predovšetkým preto, že so spomínanou zmluvou so štyrmi podpismi sa po prvýkrát vytvorilo spojenectvo, ktoré je dodnes inšpiráciou pre našu prácu vychovávateľov: spojenectvo medzi zamestnávateľom, pracovníkom, rodinou učňa a školou.

V dnešnej dobe chceme zdôrazniť dôležitosť, aby mladí mali možnosť vyskúšať školu spojenú s praxou v správnom výchovnom prostredí a v úzkej spolupráci medzi školou a zamestnávateľom, kde si chlapci vykonávajú prax.

Naše skúsenosti získané počas mnohých rokov ukazujú, že systém spájajúci teoretické a praktické vzdelávanie, ktorý zahŕňa veľmi úzku spoluprácu medzi vzdelávacou inštitúciou a podnikom, je spôsobom, ktorý najlepšie pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich zručnosti a vstúpiť do sveta práce. Na našej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa táto cesta uplatňuje už roky s vynikajúcimi výsledkami v oblasti zamestnanosti.

Škola neustále spolupracuje so spoločnosťami, aby sa tieto vzdelávacie skúsenosti stali momentmi rastu a zrelosti, ktoré pomáhajú mladým ľuďom dostať sa do kontaktu s pracovnou a sociálnou realitou a rozvíjajú silné povedomie o otázkach bezpečnosti aj vďaka spolupráci s podnikovými lektormi, ktorí v tomto procese zohrávajú zásadnú úlohu.

Pred 170 rokmi don Bosco otvoril cestu. Dnes sa saleziáni na škole sv. Jozefa Robotníka stále držia tej istej cesty.

Informoval: Peter Boško SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.