Prvé stretnutie predsedov miestnych stredísk ADMA

(Prešov, 24. marca 2018) – Predsedovia štyroch existujúcich stredísk Združenia Márie Pomocnice (ADMA)na Slovensku s reprezentantmi miestnych rád a jedného utvárajúceho sa strediska v Banskej Bystrici sa stretli s delegátom pre saleziánsku rodinu, donom Pavlom Grachom, a sestrou Gabrielou Bauerovou na svojom historicky prvom celoslovenskom stretnutí v saleziánskom dome v Prešove.

2018 03 27 Adma1 copy

Doobedňajšia časť stretnutia bola venovaná zoznámeniu sa a prezentácii jednotlivých stredísk. O 12:00 bolo na programe slávenie Eucharistie, obohatené spomienkou na Máriu Pomocnicu (24. v mesiaci a ešte k tomu sobota), po ktorom si členovia ADMA obnovili svoje zasvätenie Márii Pomocnici. Poobedňajšie stretnutie sa nieslo v duchu plánovania budúcnosti, kde hovorili o možnosti jedných spoločných duchovných cvičení otvorených pre všetkých členov ADMA a tiež debatovali o modalite osláv 150. výročia vzniku ADMA, ktorépripadá na 18. apríla 2019.

"Všetci účastníci sa rozišli plní vďačnosti za krásne stretnutie, na ktorom si mohli uvedomiť svoju hlbokú príslušnosť k donovi Boscovi a svoj dôležitý modlitbový a služobný príspevok k saleziánskemu poslaniu pre mladých na Slovensku," píše na záver don Grach.

2018 03 27 Adma2 copy

Informoval: Pavol Grach SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.