Prvoprijímajúce deti z Luníka IX putovali so saleziánmi do Levoče

Na slávnosť Najsvätejšej Trojica pristúpilo päť chlapcov a deväť dievčat z Luníka IX prvýkrát k svätému prijímaniu. Traja z nich boli v ten istý deň pokrstení, dve dievčatá prijali aj sviatosť birmovania. V prvú júnovú sobotu sa saleziáni vybrali spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a mladými na ďakovnú púť do Levoče.

„Cesta ubehla pokojne a rýchlo a my sme sa ocitli na nádhernom mieste na Mariánskej hore. V bazilike sme stretli prvoprijímajúce deti z Poľska. Tie naše boli v priemere o rok – dva staršie. V bazilike sme mali svätú omšu a zazneli piesne v slovenskom i rómskom jazyku. Pre okoloidúcich sme boli nielen spestrením, ale veríme, že aj povzbudením, že aj rómske deti majú radi Ježiša a chcú žiť ako veriaci ľudia,“ opísali výlet saleziáni z Luníka IX.

Po svätej omši sa všetci pred bazilikou naobedovali a zaspievali si. Poslednou zastávkou bolo mesto Levoča, kde neobišli zmrzlinu ani fontánu, a potom sa spokojní a unavení vrátili domov.

Zdroj: lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.