Prvý Domiňák sa stal kňazom. Mladým odkazuje: „Majte veľké túžby a choďte za nimi.“

(Bratislava, 17. marca 2023) – Andrej Makovník, bývalý hráč Saleziánskeho mládežníckeho futbalového klubu DOMINO, prijal v polovici februára kňazské svätenie. Je členom rehoľnej rodiny Učeníkov Sŕdc Ježiš a Márie.

V nedeľu 5. marca odslúžil Andrej vo Farskom kostole sv. Jána Bosca na Trnávke primičnú svätú omšu. „Domino bolo mojím klubom od roku 1998 až do 2010. Prežil som v ňom druhý stupeň základnej školy, celú strednú školu a prvé univerzitné roky. Dalo mi skutočných priateľov, nie akých dávajú virtuálne siete. Každý kamarát bol darom, lebo každý ma niečo naučil – starostlivosti o druhých, neuspokojiť sa s malými túžbami, rozmýšľať o viere,“ zaspomínal si na časy strávené v Domine.

Ako hodnotí výchovno-športový prínos, ktorý mu dalo Domino? „S odstupom času sa mi zdá skvelé, keď je mladý chalan vyzývaný k tomu, by vykročil zo svojich limitov. Aby aj keď si myslí, že už nevládze, tam bol niekto, kto mu povie – daj ešte ten jeden krok, daj ešte ten jeden šprint –, aby rástol a objavoval, že limity, ktoré si myslí, že má, tam nie sú a môže dokázať väčšie veci.“ Krátky rozhovor s Andrejom nájdete na instagrame SDM Domino.

SDM DOMINO je občianske združenie, ktoré sa prostredníctvom rôznych aktivít, predovšetkým športových, snaží výchovne pôsobiť a napomôcť rozvoju detí a mládeže. Za viac ako 25 rokov existencie sa podstatnou časťou jeho činnosti stal mládežnícky futbalový klub, v ktorom pôsobí viac ako 500 hráčov v 19-tich mládežníckych a dvoch seniorských mužstvách. Viac info nájdete na sdmdomino.sk.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.