Prvý ročník celoslovenského stretnutia miništrantov je za nami

(Žilina, 19. februára 2018) – Saleziáni don Bosca a Domka – Združenie saleziánskej mládeže zorganizovali od 16. do 18. februára celoslovenské Stretnutie miništrantov saleziánskych farností a stredísk. Saleziánsky dom v Žiline hostil viac ako 100 detí a mladých. Prežili spoločne adrenalínový víkend plný priateľstiev, zábavy, športu i služby.

Prvý ročník Saleziánskeho miništrantského stretnutia pripravili saleziáni ponovici, saleziánski študenti filozofie, v spolupráci s miestnym strediskom a sekretariátom Domky. Podnetom bola výzva pastorácie saleziánskej mládeže. „Uvedomujeme si dôležitosť a hodnotu práce s miništrantmi, tohto apoštolátu a najmä ich pastorácie, ktorá by mala byť zrenicou v našich očiach. Žiaľ, za posledné obdobie si všímame, že v našich strediskách ubúda počet miništrantov, a tak rozbiehame viaceré aktivity, aby sme oživili ich prítomnosť,“ hovorí za pastoráciu mládeže Ján Holubčík SDB, predseda Domky.

2018 02 19 ministranti 4

Do realizácie víkendového stretnutia sa zapojilo viac ako 50 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali nielen s programom a jeho zábavnými časťami, ale dokonca aj v kuchyni a pri výdaji jedla. To pripravovali saleziáni z miestnych komunít. „Prvý ročník hodnotím veľmi pozitívne, najviac ma dostala atmosféra. Bol to krásny zážitok vidieť saleziánov a chlapcov počas jedného víkendu stále spolu. Čo sa týka organizácie, potešilo ma najmä nasadenie saleziánov a dobrovoľníkov zo všetkých zložiek saleziánskeho diela. Stretnutie spojilo mladých z mládežníckeho strediska, zo strednej odbornej školy a dokonca z miestnej časti Bánová, ktorú ako saleziáni spravujeme. Neostala zložka a komunita bratov, ktorá by zostala nezapojená,“ približuje koordinátor víkendu Ján Bendík SDB.

2018 02 19 ministranti 1

Skupiny miništrantov od 5. ročníka až po maturantov zo 14 saleziánskych stredísk dorazili v piatok večer. Program odštartovala spoločná eucharistia, počas ktorej vyzvali chlapcov, aby sa nebáli byť „bláznami pre Krista“ a s touto myšlienkou sa stretávali počas nasledujúcich dvoch dní stále viac. „Miništrant dnes môže často krát pre svoje okolie vyzerať ako blázon. Chlapci mohli počas tohto víkendu zažiť a vidieť, že byť bláznom pre Krista je úplne normálne, len treba nabrať odvahu. Zároveň je rozdiel byť bláznom a byť bláznom pre Krista,“ vysvetľuje Ján Bendík SDB. Vzorom odvahy a „bláznovstva pre Krista“ im boli svätý Dominik Savio, blahoslavený Titus Zeman aj patrón miništrantov mučeník Tarzícius.

2018 02 19 ministranti 2

Prednášky a workshopy na témy miništrantskej služby či duchovného povolania striedali v sobotu chvíle oddychu, spoločná liturgia či takmer trojhodinová mestská hra. Po plnení náročných úloh nechýbal skupinový súťažný večer, tombola a dokonca „talkshow“ s hosťami – saleziánmi a mladými, ktorí im porozprávali o svojich miništrantských začiatkoch i prežívaní viery. „Veľmi sa teším, že sme dokázali spojiť sily a pripraviť program pre stovku chlapcov z našich stredísk, lebo toto sú naši adresáti a toto je naša budúcnosť,“ uzatvára za organizátorov Lukáš Závodník SDB. Okrem saleziánov, ktorí sprevádzali skupiny miništrantov sa im počas víkendu v Žiline venovalo viac ako 26 rehoľníkov zo štyroch miestnych komunít. Organizačný tím už aktualizuje a vylepšuje podklady pre ďalšie ročníky. Je však už teraz jasné, že počet účastníkov bude aj v budúcnosti obmedzený.

2018 02 19 ministranti 3

 

 

Kristína Zelná, domka.sk

foto: Daniel Imriška SDB, Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.