Púť motorkárov pri dubnickej Panne Márii

(Dubnica nad Váhom, 24. mája 2018) – Ľudia, ktorí prišli na Turíčnu nedeľu na rannú sv. omšu v Dubnici nad Váhom, mohli mať problém dostať sa do kostola. Všade totiž stáli motorky z Poľska! Nečakané prekvapenie ocenila najmä mužská časť návštevníkov nedeľných bohoslužieb.

Do saleziánskeho strediska dorazilo v sobotu večer cca 140 motorkárov, organizovaných cez Saleziánsky misijný volontariát v Krakove. Do Dubnice pricestovali z národnej púte na hore Butkov a u saleziánov si spravili prestávku pred ďalšou púťou, tentokrát do Medžugoria. Po večernej porade, sa motorkári pobrali na nočný odpočinok. Spali veľmi jednoducho, v spacákoch na karimatkách, ako praví pútnici! Medzi pútnikmi boli aj vzácni hostia, provinciál krakovskej provincie saleziánov don Adam Parszywka a regionálny radca z Hlavnej rady Saleziánov don Bosca v Ríme don Tadeusz Rozmus.

Jeho príhovor v poľštine akoby podčiarkol turíčne udalosti spred 2000 rokov, kedy napriek rozdielnosti jazykov poslucháči veľmi dobre rozumeli, čo im chceli apoštoli vysvetliť. Okrem iného povedal: „Učeníci mali strach a boli zavretí vo Večeradle. Príchod Ducha Svätého spôsobil, že sa prestali báť a vyšli von! Začali ohlasovať Zmŕtvychvstalého Krista. A nie len slovami. Oveľa viac tým, ako žili. A toto sa týka aj nás, dnešných kresťanov. Nebyť „zavretí“ len vo svojich „bezpečných“ prostrediach, ale vyjsť von. A byť odvážnymi a radostnými svedkami Zmŕtvychvstalého.“

Po sv. omši sa pútnici ešte občerstvili pri káve a za burácania motorov sa vydali na ďalšiu púť.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.