Pútnický zájazd po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana

(Bratislava, 8. júla 2015) – V dňoch 18. až 22. júna uskutočnilo 53 ctiteľov Božieho služobníka Titusa Zemana v poradí už piatu púť po jeho stopách. Pri tohtoročnej púti si zároveň pripomenuli 100. výročie jeho narodenia. Zájazd sa uskutočnil v čase slávnostného vystavenia Turínskeho plátna a návštevy Svätého otca Františka v Turíne. Ctiteľov Titusa Zemana sprevádzal vicepostulátor jeho kauzy don Jozef Slivoň SDB. Za veľký dar milosti odovzdania Pozícia v kauze Božieho služobníka na Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne pútnici ďakovali počas celého trvania zájazdu.

Púť sa začala modlitbou pri krypte v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, kde sú uložené ostatky Božieho služobníka. Ďalej pútnici kopírovali trasu, ktorou Titus Zeman prevádzal druhú skupinu saleziánov a diecéznych kňazov. Zastavili sa v Maria Neustift v Rakúsku, prešli cez hraničný priechod San Candido, Trento, Miláno až do Turína, ktorý bol cieľovou stanicou výprav dona Titusa. Cestou v autobuse pútnici v modlitbách ďakovali Pánovi za odvahu a statočnosť Božieho služobníka, ktorý s nasadením vlastného života sprevádzal spolubratov.

Druhý deň pútnikov privítal Turín. Na Valdoccu (prvom oratóriu dona Bosca) mohli obdivovať dvestoročnú históriu a súčasnosť saleziánskeho diela. S pietou sa pomodlili v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov pri oltári svätého Jána Bosca a navštívili Katedrálu svätého Jána Krstiteľa, kde mali možnosť v tichosti uvažovať a modliť sa pred Turínskym plátnom.

V sobotu pútnici spoznávali Colle don Bosco, Capriglio a Castelnuovo don Bosco – miesta detstva a života svätého Jána Bosca, svätého Dominika Savia a ctihodnej mamy Margity, matky dona Bosca.

Pútnický zájazd vyvrcholil v nedeľu počas návštevy Svätého Otca v Turíne, ktorého mali pútnici možnosť niekoľkokrát pozdraviť, a to najmä pri Katedrále svätého Jána Krstiteľa. Na saleziánskych svätých miestach pútnici ďakovali za dar života svätého Jána Bosca a dona Titusa Zemana.

Boží služobník Titus Zeman bol saleziánom, kňazom a mučeníkom za záchranu duchovných povolaní; neváhal riskovať svoj život za záchranu svojich spolubratov. Riadil sa heslom „Keď budete dôverovať Panne Márii Pomocnici, uvidíte, čo sú to zázraky“.

Informoval: Michal Titus Radošinský

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.