Radosť lásky je témou aprílovej relácie Viera do vrecka

(Bratislava, 20. apríla 2021) – V piatok, 19. marca na slávnosť sv. Jozefa, sa začal Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“, ktorý vyhlásil pápež František. Osobitný rok sa koná pri príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky.

Je to špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov tohto dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. Osobitý rok aj samotnú exhortáciu nám v aprílovom vydaní relácie Viera do vrecka predstavia don Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a manželia Baránkovci.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.