Revolúcia nežnosti – Posolstvo Hlavného predstaveného k sviatku Márie Pomocnice

(ANS, Rím, 23. mája 2014) – Tesne pred sviatkom Panny Márie Pomocnice kresťanov adresoval celej saleziánskej rodine hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime svoje posolstvo.Prinášame ho v plnom znení v slovenčine.- – – – –

Moji drahí priatelia,

vrelo a srdečne vás pozdravujem! Píšem vám tieto riadky počas bezprostrednej prípravy na sviatok Márie Pomocnice kresťanov a prosím Ježišovu matku, aby vám vyprosila Božie požehnanie. Pripájam tiež moje najlepšie želania pre vás, pre vaše rodiny a pre situácie, do ktorých potrebujete viac svetla.

V týchto prvých mesiacoch som začal navštevovať niektoré provincie a lepšie spoznávam realitu Kongregácie a celej saleziánskej rodiny. Ďakujem Bohu za všetko dobro, ktoré sa deje po celom svete v mene dona Bosca pre mladých, najchudobnejších a pre obyčajných ľudí. Som svedkom množstva projektov, v ktorých neustále, len s niekoľkými chlebami a rybami, Boh rozmnožuje naše úsilie a dáva prekvitať biednej práci našich rúk.Som veľmi šťastný, že s vami môžem zdieľať nádeje a túžby. Som vám k dispozícii, aby som vám k tomu, čo Duch Svätý vzbudzuje v našich provinciách, ponúkol niekoľko impulzov a povzbudení mojou prítomnosťou, mojou pokornou službou a mojou modlitbou.

Prežívame veľkonočné obdobie a pokoj nášho Vzkrieseného Spasiteľa potešuje naše srdcia. Jeho posolstvo života a naplnenia prináša radosť na naše tváre a rozžaruje naše oči, aby kontemplovali nový horizont pre celé ľudstvo. Budúcnosť patrí Bohu, a my sa ju snažíme anticipovať každý deň úsilím roztvárať väzenia nespravodlivosti, povzbudzovať skľúčených, podopierať tých, čo ťažko kráčajú, zdieľať to, kým sme, s tými, ktorí majú menej alebo sú opustení.

Toto je posolstvo Živého: nový život podľa Božieho srdca, dôstojnosť jeho detí, realita naplnená budúcnosťou pre maličkých a chudobných. Ako svätý Irenej napísal už veľmi dávno: „Slávou Božou je živý človek.“ Toto je aj naším záväzkom: vzdať Bohu slávu v našich bratoch a sestrách, ktorí sú v najväčšej núdzi.

V týchto dňoch sa k nám dostali hrozné správy o prenasledovaní kresťanov v rôznych častiach sveta, o porušovaní ľudských práv v krízových oblastiach našej planéty, o zlom zaobchádzaní a únosoch detí, kvôli tomu, že sú ženy, alebo kvôli ich náboženstvu. Nič nie je vzdialenejšie Božiemu plánu! Prítomnosť Zmŕtvychvstalého Pána je svetlom, ktoré prežaruje temnoty, a je pokojom, ktorý odháňa strach. Odkaz Krista, nášho Spasiteľa, je odkazom o harmónii v novom stvorení, oslobodenom od zla a temnosti. Žiaľ, skľučuje nás hriech, a plevy pohlcujú dobré zrná. Preto my kresťania, so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle, v mene Pána a našich najzraniteľnejších bratov, musíme pokračovať v úsilí o zrodenie novej reality, ktorá je bližšie Božiemu plánu, s viac príležitosťami pre všetkých, v ktorej, „už a ešte nie“ silnejšie zaznieva plnosť nového stvorenia, zatiaľ nariekajúceho v pôrodných bolestiach.Musíme pozdvihnúť naše hlasy a pripojiť sa k prorockému vyhláseniu Svätého Otca z posledných dní, v ktorom žiada mocných, aby nezostali ľahostajní, ale spojili sily a spoločne ukončili krutosť a nespravodlivosť.

No pri tom všetkom, nejedná sa len o politickú otázku štátov alebo o stratégie OSN. V našej saleziánskej rodine, poznačenej hlbokou veľkonočnou spiritualitou, budeme všetkými našimi silami pokračovať v práci, aby tu bolo vždy viac života, v mene Ježiša, pre najmenších a posledných. So srdcom Dobrého Pastiera, ktorý sa stará o najslabších, budeme naďalej – ako nás to učil a želal si don Bosco – realizovať to, čo je účinné pre mladých, ktorým bolo najmenej dopriate, a ktorí sú v ohrození.

Výzva pápeža Františka dať rozmach „Cirkvi, ktorá ide von“ na periférie a do chudobných štvrtí, kde utrpenie a znechutenie sú najväčšie, je stimulom pre naše výchovné a evanjelizačné ponuky. Sme pozvaní k novému spôsobu „robenia pastorácie“: je to revolúcia nežnosti, skláňania sa k tým, ktorým je najviac ubližované, prijatia tých, ktorí sú vzdialení, vytvárania ciest pre posledných, osobného sprevádzania tých, ktorých sociálne prostredie odsúva nabok a opúšťa.

Moji drahí priatelia, je to aj naša ponuka.V týchto rokoch budeme pokračovať v práci, ako súčasť celej Cirkvi, na tom, aby spôsob nášho života bol dôveryhodnejším a naše hlásanie smelším. Toto sa udeje do tej miery, do akej budú naše rozhodnutia bližšie k potrebám najchudobnejších mladých. Naša ostatná generálna kapitula požiadala saleziánov, aby rozhojnili svedectvo našej evanjeliovej radikálnosti. Pozvanie môže byť rozšírené na celú saleziánsku rodinu. Nasledovať Ježiša znamená kráčať cestou chudoby a blízkosti k posledným v spoločnosti. Chceme ako Učiteľ prechádzať medzi ľuďmi, uzdravovať a oslobodzovať. Tí, ktorí nesú Kristove rany vtlačené do ich vlastnej mučenej existencie, sú prvými adresátmi zvesti Vzkrieseného: „Pokoj vám!“

Približujeme sa k dvojstému výročiu narodenia dona Bosca. Najlepším spôsobom, ako osláviť nášho otca, je vernosť jeho úžasným intuíciám. Ani v najmenšom nepochybujem, že jednou z nich, a zároveň našim životným záväzok dnes, je prednostná voľba „opustených a ohrozených“ mladých.Odkaz Zmŕtvychvstalého Pána – vrátiť sa do Galilei – pre nás znamená vrátiť sa k našim koreňom, vrátiť sa k chudobným mladým ľuďom. Som si istý, že „tam sa s Ním stretneme“.

Srdečne v donovi Boscovidon Ángel Fernández Artimehlavný predstavený

Oficiálny text v taliančine TU.

Slovenský preklad: tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.