Rodinné centrum Teodora Gavendu podáva pomocnú ruku Ukrajincom

(Košice, 29. apríla 2022) – Ľudia utekajúci z Ukrajiny nachádzajú na Slovensku pomoc aj v tzv. rodinných centrách. Ide o byty alebo domy ponúknuté dobrodincami, v ktorých môžu Ukrajinci nájsť zázemie na niekoľko mesiacov. Dva z nich majú saleziánskych patrónov.

S myšlienkou zasvätiť priestor, ktorý prijíma Ukrajincov prišiel saleziánsky spolupracovník Marián Krivda. Spolu s rodinou venovali svoj dom ukrajinskej rodine a nazvali ho Rodinné centrum sv. Františka Saleského.

„Systém pomoci funguje tak, že niekto podaruje svoj dom; ďalej hľadáme takého ‚anjela strážneho‘, ktorý bude prakticky k dispozícii prichádzajúcim ľuďom a následne aj nejakých donorov, ktorí by prispeli,“ vysvetľuje koordinátor pomoci František Neupauer. Celá komunikácia prebieha na sociálnej sieti a postupne stúpa počet rodinných centier aj ľudí ochotných pomôcť.

Prostredníctvom priateľov a odchovancov zosnulého saleziána dona Teodora Gavendu sa podarilo sprostredkovať takýto byt v Košiciach. Dostal názov Rodinné centrum Teodora Gavendu. Anjelom strážnym pre tento domček je pani Zuzana, ktorá býva v jeho blízkosti. Ukrajinskú skupinku jeho obyvateľov už posprevádzala, dokonca boli už aj na výletoch.

O tom, že don Teodor naozaj oroduje za svojich zverencov svedčí František Neupauer: „Do Rodinného centra Teodora Gavendu bola najskôr na jednu noc prijatá väčšia skupinka, ktorá si so sebou z Ukrajiny vzala aj psíka, čo ale bolo pre majiteľov bytu nepriechodné. Puto na psíka bolo naozaj také veľké, že radšej túžili ísť niekam inam, akoby mali byť v domčeku bez neho. Vtedy som si povedal, že naozaj to tak zverujeme Pánu Bohu, aj na príhovor Teodora Gavendu, nech sa to nejakým spôsobom porieši. A prakticky na druhý deň sa ich podarilo ubytovať do domčeka v Prešove.“

Informoval: František NeupauerFoto: František Neupauer

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.