Rok rozlišovania povolania priniesol svoje ovocie

(Jasenovce, 9. augusta 2013) – V dňoch 3.-7.8.2013 sa konali v Jasenovciach pri Humennom duchovné cvičenia pre mladých mužov na záver roka rozlišovania povolania. Saleziáni ponúkajú každý školský rok ročné sprevádzanie pri rozlišovaní povolania mladým mužom od 18 rokov, ktoré spočíva vo víkendových stretnutiach raz za mesiac s bohatým programom (modlitba, prednáška, zdieľanie, práca…). Tento rok to bolo 14 mladých mužov, z ktorých 4 prejavili záujem nastúpiť do saleziánskej formácie.

Informoval: P. Majerčík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.