Roky a udalosti

1815 – 16. august • Ján Bosco sa narodil v Becchi, v osade v miestnej časti Morialda (Castelnuovo d’Asti, dnes Castelnuovo Don Bosco). Jeho rodičia: František a Margita Occhienová. Jeho bratia: Anton (narodil sa v roku 1808 a pochádzal z predošlého otcovho manželstva) a Jozef.
1817 • Zomrel jeho otec František na zápal pľúc.
1824 • Vo „sne z deviatich rokov“ Janko videl predobraz svojho poslania. Dva roky bol pastierom.
1826 – 26. marec • Jankovo prvé sväté prijímanie. Práve bola Veľká noc.
1827 – január • Kvôli silnejúcim sporom s bratom Antonom sa Janko presťahoval na hospodárstvo Mogliovcov ako paholok.
1829 – november • Začal študovať latinčinu u dona Calossa v Morialde.
1830 – 21. november • Don Calosso zomrel. Janko navštevoval verejnú školu v Castelnuove.
1831 – 4. november • Ján odišiel do Chieri, aby mohol pokračovať v štúdiu.
1832 • So spolužiakmi založil Spolok veselosti.
1834 • V Buttigliere d’Asti prijal sviatosť birmovania. Spriatelil sa s Alojzom Comollom, prvým „svätým chlapcom“, o ktorom neskôr napísal životopis. 
1835 – október • V Castelnuove prijal klerické rúcho a vstúpil do seminára v Chieri.
1841 – 29. marec • Bol vysvätený za diakona.
1841 – 5. jún • V kaplnke arcibiskupstva v Turíne bol vysvätený za kňaza.
 
1841 – jeseň • Vstúpil do cirkevného konviktu na radu dona Jozefa Cafassa, svojho duchovného vodcu, aby si doplnil teologické štúdiá.
1841 – 8. december • Stretol prvého chlapca – Bartolomeja Garelliho, ktorého učil katechizmus. Bol to začiatok oratória. 
1844 – jeseň • Presťahoval sa do ústavu markízy Barolovej, kde po nedeliach zhromažďoval chlapcov. Potom sa jeho oratórium postupne sťahovalo – najskôr na Cintorín svätého Petra v okovách, odtiaľ k mestským Mlynom, potom do domu pána Moretta a na lúku bratov Filippovcov.
1845 – október • Považovali ho za blázna – pokúsili sa zavrieť ho do blázinca. Napísal Dejiny Cirkvi pre školy, potom nasledovali Posvätné dejiny (1847), Desiatková metrická sústava (1849), Dejiny Talianska (1855) a mnohé ďalšie knihy.

1846 – 12. apríl • Oratórium si našlo definitívne sídlo na Valdoccu – v kôlni Františka Pinardiho. 
1846 – júl • Zasiahla ho takmer smrteľná choroba, po ktorej bola nevyhnutná dlhá rekonvalescencia v Sassi a v Becchi. 
1846 – 3. november • Vrátil sa na Valdocco s mamou Margitou, ktorá prišla jeho chlapcom nahradiť mamu. 
1846 – december • Rozbehol večerné školy.
1847 • Prichýlil na noc prvého chlapca, a tak sa zrodil internát. Po prvýkrát ponúkal najlepším oratoriánom možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach.
1847 – december • Otvoril druhé oratórium pri Porta Nuova a zveril ho donovi Leonardovi Murialdovi.
1848 – marec • Prežil atentát – preletela popri ňom rana z pušky, keď chlapcov učil katechizmus. 1846 – jeseň • Jeden z jeho chlapcov sa stal klerikom (stal sa diecéznym kňazom).
1849 • Do oratória začal chodiť chlapec Michal Rua. Stal sa klerikom a prvým nástupcom dona Bosca.
1850 • Založil v oratóriu Spoločnosť vzájomnej pomoci, určenú pre mladých robotníkov.
1851 • Získal do vlastníctva Pinardiho dom, ktorý mal dovtedy v prenájme. Podpísal prvé učňovské zmluvy pre svojich chlapcov – robotníkov.
1852 • Začal organizovať „jesenné výlety“ pre svojich chlapcov na monferratské vŕšky.
1853 • Otváral prvé odborné dielne. Založil Katolícke čítanie, mesačníky kresťanského vzdelávania vo vreckovom formáte, určené pre pospolitý ľud. Kvôli tomu sa mu vyhrážali a napádali ho. Po jeho boku bol pes Sivko.

1854 – 26. január • Štyrom mladíkom navrhol založenie Saleziánskej spoločnosti; zaviazal ich láskou k blížnemu. 
1854 – leto • Prepukla cholera a don Bosco poslal svojich chlapcov, aby ošetrovali chorých.
1854 – november • Do oratória vstúpil Dominik Savio, svätý chlapec. Interných chlapcov bolo v tom čase asi sto.
1855 – 25. marec • Prvý krok rodiacej sa Saleziánskej kongregácie: klerik Michal Rua zložil súkromné sľuby do rúk dona Bosca. V tom istom roku don Dominik Pestarino založil v Mornese (Alessandria) združenie, z ktorého sa časom vyvinul Inštitút dcér Márie Pomocnice.
1856 • Dominik Savio založil Spoločnosť Nepoškvrnenej. 
1856 – 25. november • Zomrela mama Margita.
1857 – 9. marec • Zomrel Dominik Savio. Don Bosco napísal jeho životopis. Počas roka začal písať Pravidlá Saleziánskej spoločnosti.
1858 • Prvá cesta dona Bosca do Ríma a prvé stretnutie s pápežom.
1859 – 18. december • Oficiálne vznikla Saleziánska kongregácia. Prvých osemnásť saleziánov si zvolilo dona Bosca za svojho predstaveného.
1860 • Zomrel don Jozef Cafasso. Michal Rua prijal kňazskú vysviacku. Vláda chcela zatvoriť oratórium a nariadila domovú prehliadku.
1861 • Don Bosco otvoril prvú saleziánsku tlačiareň.
1863 – 20. október • Don Bosco otvoril prvé dielo mimo Turína – v Mirabelle Monferrato.
1864 – marec • Bol položený základný kameň Chrámu Panny Márie Pomocnice. Interných chlapcov bolo šesťsto. 
1864 – 23. júl • Svätá stolica povolila Saleziánsku kongregáciu vydaním dekrétu Decretum laudis. 

1864 – október • Don Bosco v Mornese po prvýkrát stretol Máriu Dominiku Mazzarellovú.
1866 • Don Bosco robil sprostredkovateľa medzi talianskou vládou a Svätou stolicou, aby sa do svojich diecéz vrátilo z vyhnanstva 45 biskupov.
1868 – 9. jún • Posviacka Chrámu Panny Márie Pomocnice.
1869 – 1. marec • Svätá stolica definitívne schválila Saleziánsku kongregáciu.
1870 – jún • Na Valdoccu vznikla Spoločnosť bývalých chovancov saleziánskeho oratória, ktorá sa časom stala Združením bývalých chovancov dona Bosca.
1871 – 7. december • Don Bosco ťažko ochorel.
1872 – 5. august • V Mornese vznikol Inštitút dcér Márie Pomocnice.
1874 – 3. apríl • Svätá stolica definitívne schválila saleziánsku regulu.

1875 – 11. november • Začiatok saleziánskych misií – prvá výprava odišla do Argentíny.
1875 – 21. november • Don Bosco otvoril prvý saleziánsky dom mimo územia Talianska (Nice, Francúzsko).
1876 – 9. máj • Pius IX. schválil Združenie saleziánskych spolupracovníkov.
1877 – august • Don Bosco začal vydávať Bollettino Salesiano, mesačník na animovanie spolupracovníkov a na šírenie saleziánskych správ. 
1877 – 14. november • Odišla prvá misijná výprava dcér Márie Pomocnice.
1879 • Saleziánski misionári sa prvý raz skontaktovali s Indiánmi v Patagónii (Argentína). Nasledujúci rok tam otvorili prvé diela.
1880 • Lev XIII. zveril donovi Boscovi výstavbu Chrámu Božského Srdca v Ríme.
1881 – 14. máj • Zomrela matka Mazzarellová, spoluzakladateľka Inštitútu dcér Márie Pomocnice.
1883 • Cesta dona Bosca do Francúzska.
1884 – 7. december • Don Ján Cagliero, vedúci prvej misijnej výpravy, bol vysvätený za biskupa.
1886 • Cesta dona Bosca do Španielska.
1887 – apríl • Don Bosco odišiel do Ríma na posviacku Chrámu Božského Srdca. Bol chorý. 
1887 – 20. december • Ľahol si do postele a viac už nevstal.
1888 – 31. január • Don Bosco na svitaní umrel. Zanechal 773 saleziánov a 393 dcér Panny Márie Pomocnice.

1890 • Začal sa proces svätorečenia dona Bosca.
1929 – 2. jún • Don Bosco bol vyhlásený za blahoslaveného.
1934 – 1. apríl (na Veľkú noc) • Don Bosco bol vyhlásený za svätého.

1946 • Don Bosco bol vyhlásený za patróna katolíckych vydavateľov.
1951 • Mária Dominika Mazzarellová bola vyhlásená za svätú. 
1954 – 12. jún • Dominik Savio bol vyhlásený za svätého.
1958 – 17. január • Don Bosco bol vyhlásený za patróna učňov.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.