Rómovia v Bardejovi nacvičili už tretiu divadelnú inscenáciu

(Bardejov – Poštárka, 28. marca 2014) – Rómsky divadelný súbor Bakithan na sídlisku Poštárka v Bardejove nacvičil novú divadelnú hru – komédiu Čistý ako ľalia. Po premiére 30. marca inscenáciu uvidia aj diváci v Martine, Muránskej Dlhej Lúke, Dubnici a napokon v Bratislave.

Dej predstavenia je založený na príbehu dvoch mladých ľudí, ktorí majú svoje ciele i svoje kríže. Režisér a scenárista, salezián Marián Drahoš, hovorí: „Nejde až tak o hľadanie individuálneho sveta, ale naopak o postupný zápas o spoločenstvo. O spoločnosť samotnú, v ktorej musia žiť a v ktorej to nejde bez určitých kompromisov a o spoločenstvo medzi nimi samotnými a ľuďmi, ktorých na tejto ceste stretajú. A nakoniec o zadefinovanie si seba samých, na ktorej strane barikády – dobra, či zla chcú stáť.“

Divadelný súbor Bakithan pôsobí  na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove už štvrtý rok a v repertoári má dve predstavenia s pomerne vysokým počtom účinkujúcich. V prvej inscenácii s názvom Šťastný kováč vystupuje 7 hercov a 10 tanečníc, v druhej divadelnej hre s názvom Kham a Mitha účinkuje spolu 25 hercov.

 

Informoval Marián Drahoš SDB, mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.