Rožňavský biskup slávil omšu v Dome Mamy Margity

(Drienica, 22. mája 2017) – Rodina saleziánov spolupracovníkov oslávila 8. mája 10. výročie posvätenia Domu Mamy Margity na Drienici. Slávnostnú svätú omšu celebroval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Otec biskup vo svojej homílii pripomenul, že to bolo Božie riadenie keď pred desiatimi rokmi posvätil tento dom, ktorý je dnes veľkým darom na prehlbovanie duchovného života človeka. „Aj cez tento dom nebeská Matka hľadá každú možnosť, ako nás osloviť a priviesť k Ježišovi,“ povedal.

Pred záverečným požehnaním daroval Domu Mamy Margity kópiu obrazu sv. Rodiny. Po svätej omši boli všetci prítomní pozvaní na agapé. Otec biskup si pozrel, čo všetko sa počas desiatich rokov zmenilo, postavilo a zveľadilo v priestoroch domu.

Na záver stretnutia sa všetci zišli pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v kaplnke sv. Rodiny, ktorá je súčasťou domu. Po rozlúčke s biskupom, prítomní pokračovali v družnom posedení.

Text a foto: Jakub Halčák ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.