Rozpoznávanie Božej vôle nie je o čítaní budúcnosti, ale o čítaní minulosti

(Bratislava, 23. augusta 2022) – Ondrej Verbovský, bohoslovec kňazského seminára, absolvoval saleziásnku ašpirantku pred desiatimi rokmi. „V tomto projekte sa mi podarilo odhaliť to, že nie som na tejto ceste rozlišovania povolania sám. Existujú aj iní chalani, ktorí sa pýtajú Pána Boha rovnakú otázku, akú som sa pýtal ja.“

Viac o ponuke pre mladých mužov, ktorí hľadajú, na akú životnú cestu ich volá Boh, nájdete na cestapovolania.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.