Salezián Ján Krupa bude v Prešove vysvätený za kňaza

(Prešov, 18. júna 2015) – V sobotu 20. júna príjme vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika salezián Ján Krupa kňazskú vysviacku. Slávnosť sa uskutoční v Kostole Krista Kráľa v Prešove (Sekčov) o 10:30.

Primičnú svätú omšu odslúži novokňaz v nedeľu 21. júna o 11:00 v Kostole Krista Kráľa v Prešove. Slovenská provincia Saleziánov don Bosca a rodina Krupová srdečne pozývajú pripojiť sa k tejto slávnosti osobne alebo modlitbami.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.