Salezián kardinál August Hlond vyhlásený za ctihodného

(Vatikán, 23. mája 2018) – Pápež František prijal v sobotu 19. mája na audiencii kardinála Angela Amata a schválil vydanie dekrétov, okrem iného aj o hrdinských čnostiach Božieho služobníka Augusta Hlonda, saleziána kardinála, arcibiskupa Hniezdna a Varšavy, prímasa Poľska, ktorý sa narodil 5. júla 1881 v Brzęczkowiciach a zomrel vo Varšave 22. októbra 1948.

Od rodičov dostal dar jednoduchej ale pevnej viery, stal sa saleziánom, za kňaza bol vysvätený v roku 1905. Charakterom bol blízky ľuďom, najmä chudobným a mladým. Pápež Pius XI ho poveril riešiť cirkevné usporiadanie v poľskom Sliezsku, vďaka jeho sprostredkovaniu medzi Nemeckom a Poľskom vznikla diecéza Katowice. Stal sa jej biskupom, v roku 1926 potom arcibiskupom Hniezdna a Poznane a prímasom Poľska. V nasledujúcom roku ho pápež ustanovil za kardinála. V roku 1932 založil rehoľu pre starosť o poľských emigrantov.

V marci 1939 sa zúčastnil na konkláve, ktoré zvolilo Pia XII. Po začiatku druhej svetovej vojny sa ostro postavil proti porušovaniu ľudských práv a náboženskej slobody. Bol donútený odísť do exilu, utiahol sa do Francúzska, do kláštora v Hautecombe, odkiaľ však informoval o prenasledovaní Židov v Poľsku. Gestapo vtrhlo do kláštora a zatklo ho, deportovali ho do Paríža. Kategoricky odmietol podporiť poľskú pronacistickú vládu, za čo ho internovali. Po oslobodení spojencami sa v roku 1945 vrátil do Poľska, kde však našiel namiesto nacistov komunizmus. Odvážne bránil Poliakov proti marxistickému útlaku, prežil niekoľko atentátov na svoju osobu. Zomrel 22. októbra 1948 na zápal pľúc, vo veku 67 rokov. Na jeho pohreb prišli tisícky veriacich.

Kardinál Hlond vyžaroval saleziánske cnosti, bol veľkodušným a jednoduchým pastierom, schopným mať prorocký pohľad. Poslušný Cirkvi a pevný vo svojej službe preukázal heroickú pokoru v ťažkých skúškach. Prehlboval svoju pokoru a usiloval sa o spravodlivosť voči chudobným a núdznym. Dvoma stĺpmi jeho života, podľa vzoru dona Bosca, boli eucharistia a Mária Pomocnica.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.