Salezián ocenený za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov

(Bardejov, 28. januára 2015) – Salezián kňaz Alojz Ondrejka, 84-ročný, v saleziánskom prostredí známy ako don Luigi, dostal 19. januára cenu primátora za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov.

Primátor Bardejova MUDr. Boris Hanuščak udelil donovi Luigimu toto ocenenie „za celoživotné vykonávanie neoceniteľných služieb a šľachetného dobrodenia pri komplexnej výchove mladého človeka, pri práci s rómskou komunitou, ktorá aj napriek príslovečnej skromnosti prenikla ďaleko za hranice mesta“. Cena je tiež výrazom poďakovania, úcty a uznania „za systematickú a cieľavedomú prácu pre človeka – bez rozdielu veku, etnika, spoločenského a sociálneho postafenia“. Primátor vo svojom liste k tomuto oceneniu vyzdvihol rovnako aj „citlivý a láskavý prístup a osobný príklad pri výchove pokračovateľov saleziánskeho diela“ a napokon i „iniciatívu a podporu mnohých projektov, nadnárodných stretnutí na Slovensku ale i ďaleko za jeho hranicami“.

Don Alojz Ondrejka sa narodil 27. januára 1931 v Novákoch, v auguste 1947 vstúpil do noviciátu saleziánov v Hronskom Beňadiku a 16. augusta 1948 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Po Barbarskej noci roku 1950 sa napokon ocitá opäť doma v rodine, v júni 1951 dokončuje gymnázium v Prievidzi. V decembri 1951 tajne odchádza do zahraničia, aby tam pokračoval vo svojej rehoľnej formácii a príprave na kňazstvo. Saleziánsku pedagogickú prax si vykonával v Ivrei, a v Rebaudengu, v roku 1955 začal teologické štúdiá a po ich ukončení bol v 1. júla 1959 v Ivrei vysvätený za kňaza. V rokoch 1959 až 1982 pôsobil v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ako vyučujúci, asistent ašpirantov, neskôr aj ekonóm domu. Od roku 1982 začal pôsobiť v Bazileji ako misionár pre Slovákov vo Švajčiarsku. Aj tu pokračoval v tajnom posielaní náboženskej literatúry na Slovensko. V roku 1997 sa napokon vrátil na Slovensko, najprv do Bratislavy na Mamateyovu a o rok neskôr sa stal členom komunity v Bardejove, kde pôsobí doteraz.

Rozprávanie dona Luigiho o jeho živote si môžete pozrieť v tomto videu.

 

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.