Saleziáni a Islam? Táto téma sa týka aj Slovenska

(Rím 8. augusta 2012) – Až tridsať saleziánskych provincií pracuje v moslimskom svete. Keďže počet moslimov prudko rastie aj v Európe, i priamo v rodnej krajine dona Bosca, zástupcovia komunít saleziánov a sestier saleziánok, ktorí pracujúci v týchto krajinách, sa zišli začiatkom augusta v Ríme. Vďaka misii v Azerbajdžane malo svoje zastúpenie aj Slovensko.
 
Don Vladimír Fekete, direktor saleziánskej komunity v Baku a zároveň predstavený tamojšej katolíckej misie, sa v týždni od 30. júla do 4. augusta zaradil v Ríme medzi asi 50 účastníkov „Dní štúdia o saleziánskej prítomnosti medzi moslimami“. Že je to potrebné uvažovanie, potvrdzuje realita cez čísla: V roku 2010 bolo vo svete 1,6 miliardy moslimov. Ročný rast ich populácie je 1,5% a predpoklad je, že v roku 2030 bude žiť 60% moslimov v oblasti Ázie a Pacifiku, pričom štátom s najväčším počtom moslimov bude Pakistan; nateraz je ním Indonézia.
 
Prvých saleziánov ako misionárov do krajín s väčšinou moslimov poslal už bl. Michal Rua, prvý nástupca dona Bosca. Dnes približne v 30 saleziánskych provinciách spolubratia denne žijú v realite moslimskej väčšiny. To znamená aj fakt, že stovky saleziánov vyrástli priamo v takomto prostredí a majú prirodzené poznanie tejto reality a kultúry. Pre synov dona Bosca je však preventívny systém trvalým základným kritériom saleziánskej prítomnosti a činnosti aj v moslimskom kontexte. 
 
Na konferencii v Ríme sa saleziánska rodina zamýšľala nad prorockou prítomnosťou medzi moslimami, najmä v krajinách, kde je priame ohlasovanie evanjelia úplne nemožné. O kresťansko-moslimských vzťahoch, či dialógu a vernosti vo vydávaní svedectva prišiel hovoriť aj sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg a člen Pápežského inštitútu arabských a islamských štúdií P. Miguel Ángel Ayuso Guixot.
 
Keďže sa stretnutie konalo v období konca moslimského pôstneho mesiaca Ramadán, súčasťou programu bola aj reflexia nad posolstvom, ktoré pápež rok čo rok pri ukončení tohto mesiaca posiela všetkým moslimom. Tentoraz malo posolstvo silne saleziánsku tému: „Vychovávať mladých kresťanov a moslimov k spravodlivosti a pokoju“.
 
Napokon pri záverečnej omši hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez všetkým poďakoval za prácu a poukázal na tri silné dôvody pre jej pokračovanie, hoci nie je vždy ľahká: „poslušnosť Ježišovmu príkazu ohlasovať evanjelium až do končín zeme, veriť evanjeliu, ktoré prekvasuje, očisťuje a pretvára každú kultúru, a byť verný donovi Boscovi, ktorý chcel cez výchovu prísť ku všetkým mladým na celom svete.“
 
120808_moslimi1.jpg
 
Moslimské krajiny so saleziánskou prítomnosťou
Kosovo, Azerbajdžan, Turecko, Maroko, Egypt, Izrael, Tunisko, Sudán, Keňa, Čad, Nigéria, Eritrea, Mali, Togo, India, Indonézia, Pakistan, Filipíny, Albánsko
 
Európske krajiny, kde rastie prítomnosť moslimov 
Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, … 
 
Slovenská misia v Azerbajdžane: Slovenskí saleziáni začali pôsobiť v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku už v roku 2001. V roku 2002 tam zavítal dnes už bl. Ján Pavol II. Pre tento pastoračný rok tam bude pôsobiť osem spolubratov, šesť kňazov a dvaja koadjútori.
 
 
 
rhsdb, podľa ANS pre Don Bosco dnes

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.