Saleziáni a mladí z Miletičky a Dubnice sprevádzali symboly Svetových dní mládeže

Púť začala 15. novembra. Už 19. novembra privítali mladí zo strediska na Miletičovej v Bratislave symboly Svetových dní mládeže vo svojej farnosti. Program pozostával z modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, animovanej adorácie, svedectva mladých ľudí. Prítomní mali možnosť prísť ku krížu a v tichosti sa modliť. Pripravená bola tiež aktivita, v rámci ktorej mohli modlitbu napísanú na papierik prilepiť na kríž. Na záver sa spoločne pomodlili sv. ruženec, direktor don František Kubovič, ktorý sprevádzal túto udalosť, udelil požehnanie so Sviatosťou oltárnou a mladí pešo odniesli kríž a ikonu do kostola ku františkánom v centre mesta, kde sa uskutočnila omša s pomocným biskupom Jozefom Haľkom.

2014 11 19 Kriz SDM na Mileticke 01 720 480

2014 11 19 Kriz SDM na Mileticke 11 720 480

2014 11 19 Kriz SDM na Mileticke 16 720 480

2014 11 19 Kriz SDM na Mileticke 23 720 480

Poslednou zastávkou na tejto púti bola Dubnica nad Váhom, presnejšie kostol sv. Jakuba, ktorý majú v správe saleziáni. 29. novembra na slávnostnej rozlúčke a odovzdaní kríža mladým z Čiech bol prítomný žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý napísal list svätému otcovi Františkovi. V liste spomenul, že sme začali „Čistý rok“ ako prípravu na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční v Poprade. Bude to zároveň pozvánka na ďalšie Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v roku 2016 Krakove.  V homílii spomenul riaditeľ Sekcie pre mládež Českej biskupskej konferencie o. Jan Balík, že „kríž nie je len nejaký symbol, hoci cenný a dôležitý, ale kríž je prítomnosť Krista v našom živote.“

Púť kríža na Slovensku bolo možné sledovať aj prostredníctvom stránky www.svetovednimladeze.sk , ktorá slúži ako príprava na krakovské stretnutie so Svätým otcom. 

KRIZ V DCA262 720 480

KRIZ V DCA309 720 540

KRIZ V DCA255 360 540

2014 12 02 krizDCA 1

Ján Drgoň SDB, tl

Foto: archív Miletička, Veronika Sieklová, Anna Brabcová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.