Saleziáni dona Bosca pozývajú na poeticko-hudobné pásmo Pocta Gorazdovi Zvonickému

(Bratislava, 26. septembra 2013) – Provincia Saleziánov dona Bosca (v spolupráci s KPVZ a ÚPN) pozýva verejnosť na poeticko–hudobné pásmo s názvom: POCTA (SPOMIENKA) GORAZDOVI ZVONICKÉMU, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 29. septembra o 16.00 hod. v kostole Panny Márie Pomocnice na Miletičovej 7 v Bratislave (provincia Saleziánov dona Bosca).

Program začína o 15.00 hod. svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek. Po omši bude nasledovať kultúrne pásmo, na ktorom sa predstavia renomovaní slovenskí umelci – recitátorka Hilda Michalíková, huslistka Katarína Habovštiaková – Jablokovová, sólista opery SND Jozef Kundlák a organista Jozef Malík. Režijne a dramaturgicky program pripravili František Brezák a Stanislav Bachleda.

Program: (zmena programu vyhradená). Pocta Gorazdovi Zvonickému (Program venovaný nedožitej storočnici kňaza – národovca)Saleziánsky kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava, 29.9.2013, 16.00 hod. Účinkujú:Hilda Michalíková – umelecké slovo, recitáciaKatarína Habovštiaková – husle,Jozef Kundlák – spevJozef Malík – organ    (Úvodný príhovor)                                         ● Georg Friedrich Händel: Larghetto,  ● Gorazd Zvonický:Dnes nedeľa je, k večeru sa chýli,   ● Mikuláš Schneider -Trnavský: Otče náš,                                                ● Gorazd Zvonický: Spomínanie na mladosť,                                                                   ● Hovorené slovo  Hilda Michalíková,  ● Franz Schubert: Ave Maria,                                                                                 ● Gorazd Zvonický: Rozhovor s Ježišom,  ● Mikuláš Schneider -Trnavský: Ave Maria,  ● Hovorené slovo a recitácia  ● Jozef Tóth: Slávik a zvony,  ● Jozef Halmo – Viktor Magdolen: Kráľovná nebies,                                                                                                                                       (Záverečný príhovor) 

Peter Novákzodpovedný za komunikáciuSaleziáni don Bosca – Slovenská provincia

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.