Saleziáni i laici sa stretli pri diskusii o školách

(Žilina, 20. marca 2017) – Oddelenie pastorácie mládeže zorganizovalo v tomto školskom roku už druhé stretnutie o školách, ktoré sa konalo 18. marca v Žiline. Stretnutie bolo rozdelené na dve časti, v prvej sa zaoberali témou propagácie školy. O skúsenosti v tejto oblasti sa podelil salezián spolupracovník Martin Šmilňák, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove a Daniel Imriška, koadjútor zo saleziánskej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

2017 03 20 stretnutie o skolach6

Témou druhej časti stretnutia bola duchovná správa školy. Pozvanie prijal diecézny kňaz Pavol Gera, spolubratia Marek Michalenko a Martin Rožek. Na záver stretnutia spoločne slávili Eucharistiu a dohodli sa na pokračovaní týchto stretnutí a možných obsahových tém. "Vidím, že je dôležité rozoberať témy, ktoré sú pre účastníkov praktické, môžeme spolu stráviť veľmi inšpiratívne chvíle. Odkrýva sa bohatstvo, ktoré je niekedy považované za nedocenené. Saleziánsky prístup v školách, napriek tomu, že nie sme zriaďovatelia mnohých škôl, je veľmi vzácny," uviedol don Pavol Boka.

2017 03 20 stretnutie o skolach2

2017 03 20 stretnutie o skolach5

Informoval Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.