Saleziáni koadjútori budovali spoločenstvo na spoločnom stretnutí

(Kvetnica, 25. mája 2016) – Májové stretnutie koadjútorov sa uskutočnilo na Kvetnici pri Poprade. Už tradične najväčšie zastúpenie mala komunita zo Žiliny – Igor Pecha, Jozef Sivek a Daniel Imriška – pôsobiaca na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Spolu s nimi prišiel aj zodpovedný za formáciu, don Jozef Skala a dlhoročný misionár na ďalekej Sibíri, František Špánik, ktorý aktuálne pôsobiaci v Novej Dubnici.

Po krátkej návšteve miestneho oratória sa zvítali s domácim pánom Mariánom Čaputom z popradského noviciátu saleziánov, Rastislavom Behúnom, ktorý pricestoval z Humenného, Pavlom Kalatom z košickej komunity, autorom nového mládežníckeho spevníka. Spolu s nimi tu bol i Ján Ivančák, rozbiehajúci nové dielo v Topoľčanoch.

Bratia spoločne pripravili večeru a krátko na to rady spoločenstva doplnili bratia z Bratislavy – Peter Chodelka z Miletičovej a Radovan Rumanovič z Trnávky, riaditeľ Medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2016, ktoré pred pár dňami skončili. Po modlitbách sa s koadjútormi podelil o myšlienky z príhovoru hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho, ktorý nás pozýva k modlitbe ale povzbudzuje i k tomu, aby sme hovorili o tom čo robíme, čo ponúkame mladým, Rasťo Behún.

Radovan Rumanovič zasa predstavil spomínané saleziánske športové hry, na ktorých sa zúčastnilo deväťdesiatosem tímov z trinástich krajín sveta. Hry ponúkali okrem športového aj duchovný a organizačný zážitok, na ktorom sa podieľalo vyše 270 dobrovoľníkov.

Druhý deň sa opäť začal modlitbou, po ktorej nasledovali výdatné raňajky. Ďalším bodom programu bolo zdieľanie, počas ktorého každý predstavil čím žije, ako prežil týždne a mesiace od posledného stretnutia, svoje radosti i starosti. Prebehla aj diskusia o vízii koadjútorských stretnutí do budúcnosti a bez povšimnutia neostali ani každoročné zmeny v komunitách, ktoré sa priamo dotkli i niektorých z prítomných. Krátkym, ale veľmi príjemným spestrením doobedia bola návšteva direktora miestnej komunity, ktorý porozprával viacero veselých príhod zo svojho života.

Poobedie sa nieslo v znamení spoločného oddychu. Niektorí si odpočinuli v tatranskej prírode, iní v pohodlí chaty. Na večeru všetkým pripravil Fero Špánik tradičné kaukazské jedlo – šalíky. Po spoločnom zhliadnutí hokeja a večeri dorazil na stretnutie s niekoľkohodinovým meškaním, vďaka havárii vlaku, i Peter Jurčišin Kukľa z bratislavskej Mamateyky.

Slávnostnú svätú omšu zo sviatku Zoslania Ducha Svätého, slávili koadjútori v popradskom kostole Svätého Cyrila a Metoda. Po nej nasledoval príhovor Jozefa Skalu o Milosrdenstve a zasvätenom živote. "Milosrdenstvo je samotná podstata Boha, Boh je milosrdenstvo," povedal. S touto myšlienkou v srdci, dobrým obedom v žalúdku a s úsmevom na perách, sa koadjútori lúčili s bratmi i Popradom. Opäť sa stretnú na jeseň.

Informoval: Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.