Saleziáni majú dvoch nových novicov

(Poprad-Veľká, 10. septembra 2021) – V utorok 7. septembra boli do saleziánskeho noviciátu prijatí dvaja novici: Juraj Kalafut z Bratislavy a Oleh Kobilinets z Ľvova – Ukrajiny. Stalo sa tak pri večernej slávnosti vešpier, ktorej predsedal provinciál saleziánov don Peter Timko SDB. Pred samotným prijatím novicov bol vyznaním viery do úradu magistra uvedený don Martin Kačmáry SDB.

Prijatie do noviciátu obsahuje obrad, v ktorom na začiatku kandidáti prejavia svoju vôľu užšie spoznávať charizmatický štýl života Saleziánov dona Bosca. Následne vložia svoje zopnuté ruky do rúk otca magistra, čím vyjadrujú svoju ochotu nechať sa sprevádzať na tejto ceste overovania svojho povolania.

Počas celého obradu bol prítomný aj ukrajinský provinciál o. Chaban Mykhail, celá komunita saleziánov z Popradu, ako aj niekoľko mladých. 

  

Informoval: Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.