Saleziáni mali duchovné cvičenia v jezuitskom štýle

(Velehrad, 10. septembra 2014) – Marko Ivan Rupnik, jezuita známy nielen tvorbou mozaík, ponúkol slovenským a českým saleziánom počas prvého septembrového týždňa duchovné cvičenia podľa vzoru sv. Ignáca, zakladateľa rehole jezuitov. Konali sa na Velehrade.

Popri témach a momentoch spoločnej modlitby a eucharistie obsahovali exercície aj každodenné osobné sprevádzanie so zameraním na rozlišovanie. Túto službu poskytoval kazateľ Marko Rupnik a ďalší dvaja českí a štyria slovenskí saleziáni, medzi nimi aj provinciál don Jozef Ižold.

Program pre 20 českých a 25 slovenských saleziánov a štyri slovenské sestry saleziánky prebiehal v tichu a približne podľa tém, ktoré obsahuje prvý týždeň ignaciánskych duchovných cvičení (tie trvajú spravidla 30 dní). Samotný podnet pre tieto duchovné cvičenia vznikol, ako uviedol don Jozef Ižold, pred niekoľkými rokmi na školení – tiež s pátrom Rupnikom – o duchovnom sprevádzaní.

rhsdb, informoval Jozef Ižold

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.