Saleziáni obnovovali svoje dočasné sľuby

(Poprad, 13. augusta 2021) – Mladí saleziáni s dočasnými sľubmi sa stretli počas víkendu 7. – 8. augusta v Poprade, aby obnovili svoje zasvätenie v Saleziánskej spoločnosti.

Noví asistenti, Štefan Timko (asistent v Trnave) a Michal Privarčák (asistent v stredisku Košice – Tri hôrky), tak urobili po skončení formačnej etapy v Žiline – ponoviciáte. Ich formačne „starší“ spolubratia, Lukáš Závodník (asistent v Banskej Bystrici) a Ján Bendík (asistent v Prešove), obnovovali sľuby uprostred asistencie.

Nedeľné dopoludnie strávili v ústraní a modlitbe počas duchovnej obnovy, ktorú viedol don Pavol Drška, delegát pre formáciu. Obnovenie sľubov sa udialo v noviciátnej kaplnke počas svätej omše, ktorej predsedal provinciál don Peter Timko.

 Informoval: Ján Bendík SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.