Saleziáni odovzdali sestrám dominikánkam základy mediálnej výchovy

(Košice, 29. októbra 2013) – Sestry z Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy zo Slovenska a Ukrajiny absolvovali 25.–27. októbra mediálny víkend. Školiteľmi kurzu, ktorý sa konal na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach bol novinár Jozef Kotris a saleziáni don Pavol Dzivý, ktorý na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyučuje základy televíznej tvorby a don Jozef Luscoň, autor viacerých knižných publikácií, ktorý autorsky spolupracuje s viacerými slovenskými médiami.  

Počas workshopov sa sestry venovali virtuálnej komunikácii, jej výhodám a nevýhodám, ale aj úskaliam ich využitia v rehoľnom i nerehoľnom prostredí. Ďalšími témami, ktoré rezonovali počas víkendu boli kritické „čítanie“ reklamy, rozoznanie prvkov manipulácie v médiách, správna reflexia filmov, umenie fotografie, ale aj tvorba spravodajského textu.

Cieľom mediálneho víkendu bolo naučiť sestry správne chápať reč médií, efektívne písať správy pre média a tiež dobre fotografovať.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o týchto témach viac, pozývame Vás na prednášku dona Jozefa Luscoňa 11. novembra v bratislavskom Dome Ouo Vadis. Viac informácií TU.

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.