Saleziáni oslávili sviatok svojho zakladateľa dona Bosca

 

(Bratislava, 4. februára 2013) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku oslávili 31. januára sviatok svojho zakladateľa, sv. Jána Bosca, kňaza a vychovávateľa mladých. V tento deň boli slúžené slávnostné sväté omše v saleziánskych strediskách, domoch a farnostiach, kde sa stretla početná saleziánska rodina. Mnohí mladí sa zapojili do prípravy prostredníctvom Deviatnika k donovi Boscovi (krátke zamyslenia, čítanie zo Sv. Písma, ústredná myšlienka, predsavzatie, modlitba ). Touto formou sa mohli počas deviatich večerov lepšie spoznať s donom Boscom, jeho životom, charizmou, ale aj výchovou, ktorá naďalej oslovuje mladých po celom svete. Poslednú nedeľu pred sviatkom sa v mnohých mestách organizovali obľúbené „akadémie“, kultúrno-zábavné podujatia pripravované viacerými zložkami saleziánskej rodiny pri príležitosti blížiaceho sa sviatku, na ktoré bola pozvaná aj širšia verejnosť.

K sviatku zakladateľa sa saleziáni rozhodli spustiť redizajnovanú stránku www.saleziani.sk, ktorá ponúka návštevníkom prehľadnejšie spracovanie informácií o saleziánoch, ich zakladateľovi, poslaní a pôsobení cez mnohé aktivity provincie a jej „blízkych“ organizácií: DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, SAVIO – združenie na pomoc deťom a mladým ľuďom v menej rozvinutých krajinách a Vydavateľstvo Don Bosco. Viac na www.saleziani.sk

Saleziánska rodina na Slovensku žije prípravou na 200-sté výročie narodenia dona Bosca, ako aj blížiacou sa významnou udalosťou – príchodom relikvií tohto svätca na Slovensko v apríli 2013. Peter Novák, Saleziáni don Bosca

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.