Saleziáni pozývajú na modlitbu za nové duchovné povolania na príhovor bl. Titusa Zemana

(Bratislava, 7. februára 2022) – Každého ôsmeho v mesiaci sa chceme o naše úmysly deliť s blahoslaveným Titusom Zemanom.

Zajtra, 8. februára, to bude v bratislavskej kaplnke na Mamateyovej. O 17:30 bude sláviť sv. omšu don Karol Maník, zodpovedný za projekt Cesta rozlišovania povolania. Online prenos môžete sledovať na YouTue Mamateyka alebo YouTube saleziani.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.