Saleziáni s animátormi v Námestove pripravili jarný online/offline tábor

(Námestovo, 1. marca 2021) – S Filipom na potulkách svetom bol názov tábora pre deti z 3. – 8. ročníka ZŠ počas jarných prázdnin. Spolu s virtuálnou postavou Filipom sa ho zúčastnilo 45 detí a 20 animátorov.

Námestovskí saleziáni zriadili server, prostredníctvom ktorého prebiehali video rozhovory medzi všetkými účastníkmi navzájom alebo stretnutia v skupinách. „Aj napriek tomu, že situácia bola zložitá, a mohli sme byť len doma pri svojich počítačoch, podarilo sa nám vytvoriť veľmi pekné spoločenstvo detí, animátorov a nás saleziánov,“ povedal pre TV Lux jeden z organizátorov tábora, salezián Peter Roth.  

Program pre deti začínal o 8:30 hod. krátkym privítaním a rozcvičkou. Nasledoval hodinový program v jednej zo štyroch kmeňových skupín: krátka hra, modlitby, vovedenie do príbehu, riešenie šifry a zadanie úlohy do dňa. Potom sa deti vrátili do svojich offline svetov, kde plnili zadania. Táborové dni končili spoločne online stretnutím o 16:00 hod.

Prvý deň sa deti navzájom spoznávali, tvorili skupinové vlajky, pokriky a tablo. V utorok, posledný fašiangový deň, oslávili, ako inak, karnevalovým súťažným večerom. Bohatú nádielku čerstvého snehu využili mladí v stredu. Ich úlohou bolo stavanie snežných postáv a stavieb. Na facebookovej stránke zároveň prebiehalo verejné hlasovanie za najlepšiu masku a najkrajšiu snežnú stavbu. Štvrtkové dopoludnie patrilo výnimočne celé workshopom, na dva z nich sa mohol každý účastník prihlásiť. Piatok bol zase venovaný hodnoteniu tábora.

„Chceli sme týmto deťom odovzdať to, že aj keď sme uzavretí a nemôžeme sa stretávať, aby sa neprestávali rozvíjať, aby boli hrdí na svoje výtvory, ktoré vyrábali a aby sa takto posúvali aj v osobnom alebo aj duchovnom živote ďalej,“ priblížil animátor Matej Adamčík.

Zdroj: sdbno.sk, tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.