Saleziáni si v Šaštíne pripomenuli 63. výročie barbarskej noci

(Šaštín-Stráže, 15. januára 2013) – V pamätný deň SR „Deň nespravodlivo stíhaných“ 13. apríla 2013 sa v saleziánskom dome v Šaštíne konala spomienková slávnosť pri príležitosti 63. výročia Akcie Kláštory. Počas nej v noci z 13. na 14. apríla 1950 boli násilne vyvezení rehoľníci z takmer všetkých kláštorov na Slovensku do centralizačných kláštorov, pričom centralizačným kláštorom pre saleziánov sa stal kláštor v Šaštíne.

Pri tejto príležitosti slávil v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu provinciálny vikár saleziánov don Jozef Ižold SDB spolu so staršími saleziánmi, ktorí zažili Akciu K v Šaštíne. Obetné dary v ľudovom kroji priniesli Ladislav Mikuš s vnučkami z Ratkoviec, rodiska väzneného saleziána dona Jozefa Paulíka. Po sv. omši nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli s menami saleziánov, väznených v rokoch 1948-1989. Pri pamätnej tabuli saleziána dona Titusa Zemana sa prítomní pomodlili modlitbu za jeho blahorečenie.

Záverečný program bol v sále kláštora, kde saleziánski kňazi don Štefan Šilhár, don Ján Tocký, don Jozef Kosmál, don Ján Malženický a don Anton Srholec spomínali na Akciu K a na to, čo po nej nasledovalo – nútené práce, PTP, väzenie, tajné kňazské vysviacky ale aj úspešné a neúspešné úteky do zahraničia. Okolnosti Akcie K v šaštínskom kláštore objasnil historik prof. Róbert Letz. S prejavom vystúpil aj europoslanec Peter Šťastný, ktorý sa rozhodol podujatie finančne podporiť.

Na záver prítomní navštívili saleziánsku hrobku na miestnom cintoríne, kde odpočívajú zakladatelia saleziánskeho diela na Slovensku a ďalší významní saleziáni, z ktorých všetci prežili perzekúcie zo strany komunistického režimu.

Don Štefan Šilhár SDB si na Akciu K spomína nasledovne: „Po polnoci z 13. na 14. apríla 1950 vopred zorganizovaní komunistickí milicionári zradne a násilne vtrhli do kláštorov, teda i do nášho saleziánskeho  domu v Šaštíne. Zabúchali na bránu a nášmu vrátnikovi zakričali, že treba súrne zaopatriť ťažko chorého. Keď otvoril dvere, obsadili celý dom. Predtým však pri budove umiestnili guľomet pre prípadný a potom i skutočný silný protest šaštínskych veriacich na obranu saleziánov. Nás tam vtedy bolo šesťdesiat mladých saleziánov študentov. Ozbrojení milicionári so samopalmi v rukách vnikli aj do našej spálne, začali na nás kričať a dávať rozkazy. Oslepený náhlym svetlom som sa spýtal môjho suseda, Ivanka Bezáka, koľko je hodín. Vravel, že je osem hodín. Ale bolo presne 40 minút po polnoci, lebo si v trme-vrme zamenil malú hodinovú ručičku s veľkou. Vtedy nás bolo na Slovensku 280 saleziánov spolu s novicmi. Všetkých spolubratov saleziánov z ostatných dvanástich domov tej noci násilne privliekli do Šaštína. Mohli si so sebou zobrať len to najpotrebnejšie na prežitie.“

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.