Saleziáni spolupracovníci oslávia výročie založenia

(Bratislava, 25. apríla 2016) – V pondelok 9. mája 2016 uplynie 140 rokov od založenia Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC). Schválila ho Apoštolská stolica prípisom Breve „Cum sicuti“ 9. mája 1876 ako tretiu zložku saleziánskej rodiny. Od svojho vzniku sa pričlenilo k spoločnosti svätého Františka Saleského (SDB) a k Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA), aby sa spolu s nimi podieľalo na apoštolskej charizme, a tak prispievalo k spáse mládeže.

Provinciálna rada saleziánov spolupracovníkov na Slovensku pozýva všetkých členov v strediskách k spoločnému sláveniu svätej omše, obnove prísľubov a rodinnému agapé.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.