Saleziáni spolupracovníci prednášali v Badíne o výzvach, akým čelia manželstvá

(Badín, 22. novembra 2016) – Ako sa dá apoštolská exhortácia Amoris laetitia o láske v rodine aplikovať v rozvoji farskej pastorácie rodín? O tom sa hovorilo na konferencii v Badíne, kde svoj pohľad ponúkli aj saleziáni spolupracovníci.

Konferencia s názvom „Posolstvo Amoris laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku“ sa uskutočnila 12. novembra v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského pod záštitou Mons. Milana Chautura, košického eparchu a predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.

Manželia Katarína a Kamil Baginovci ASC z bratislavského poradenského centra pre rodiny FAMILY GARDEN prispeli prednáškou Manželské stretnutie a ich zapojenie sa do farskej pastorácie. Baginovci hovorili o tom, že budovanie pevného manželstva je cesta, nie jednorazová udalosť. Keďže pracujú s deťmi, vidia, ako kríza v rodine poznačuje ich správanie a môže mať dopad na ich následné manželské prežívanie.

Katka a Kamil taktiež priblížili fungovanie poradenského centra, v ktorom sú zaangažovaní kňazi, manželské páry, kouči, gynekológovia, právnici či ďalší odborníci poskytujúci rady a konzultácie.

So svojím svedectvom vystúpil tiež Juraj Kovaľ, salezián spolupracovník, ktorý hovoril o Škole animácie rodinných spoločenstiev. Predstavil štatistiku, podľa ktorej je v súčasnosti rozvodovosť manželstiev okolo 50 %, pričom rozdiel medzi množstvom rozvodov veriacich a neveriacich je takmer nepostrehnuteľný. U manželov, ktorí chodia do manželských spoločenstiev, sa však rozvodovosť podľa neho blíži k nule.

Viac o konferencii TU.

Zdroj: www.familygarden.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.