Saleziáni sú v Dubnici 50 rokov, bol dôvod na Nebeskú párty

(Dubnica nad Váhom, 7. februára 2019) – Oslavy dona Bosca spojili v Dubnici nad Váhom s oslavou 50. výročia príchodu saleziánov do tohto mesta. Do slávnostnej akadémie s názvom Nebeská párty sa zapojilo vyše 50 účinkujúcich.

Otca a učiteľa mladých, dona Bosca, najprv oslávili v stredu 30. januára v Kostole sv. Jakuba, aby na druhý deň, deň jeho sviatku, privítali ako slávnostného kazateľa v „novom“ Kostole sv. Jána Bosca provinciálneho vikára dona Petra Bučányho. Počas homílie Dubničanov povzbudil, aby nebrali Boha a svoje vzťahy s ľuďmi ako samozrejmosť, ale aby ich vnímali ako niečo jedinečné.

2019 02 27 SDB50r-dubnica2

Kultúrna oslava prišla na rad v nedeľu 3. februára. Plné hľadisko divákov v sále Katolíckeho domu si vychutnávalo hudbu, svetlá, tanečné kreácie členiek tanečného krúžku SCVČ Laura i divadelné vystúpenie don Bosco show, ktorého scenáristom a režisérom bol direktor don Pavol Piatrov. Programom sprevádzala moderátorská dvojica Juraj Bartoš a Mária Badačová. Nechýbali videá o histórii saleziánov v Dubnici od ich príchodu až po súčasnosť, ani spomienky sestry saleziánky Márie Bartovej, ktorá v meste pôsobila v čase totality.

Zlatým klincom bola slávnostná akadémia. V nej účinkovalo 52 hercov všetkých vekových kategórii, a dve šepkárky. Každý stvárnil niektorého zo svätých, z čoho vzišiel k názvu Párty prívlastok „nebeská“. Napokon mladí pripravili pre saleziánov poďakovanie za ich službu v podobe ďakovného videa a torty s portrétom dona Bosca, od šikovnej Niky Huňovej.

2019 02 27 SDB50r-dubnica1

2019 02 27 SDB50r-dubnica3

2019 02 27 SDB50r-dubnica4

zdroj: saldub.sk / Marek Hudec; foto Veronika Jankechová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.