Saleziáni z bratislavskej Miletičky slávnostne otvorili nové oratórium

(Bratislava, 12. októbra 2021) – Sprístupnenie nových priestorov pre návštevníkov a podporovateľov diela bolo spojené s každoročnou akciou otvorenia oratka na Miletičke. Zrekonštruované oratórium sa nachádza na prízemí, má k dispozícii veľkú čajovňu, letnú terasu, klubovne a izby pre stretnutia skupín, knižnicu aj novú kaplnku.

Návštevníci sa v nedeľu 3. októbra mohli prejsť po všetkých nových priestoroch a pozrieť si aj ostatné časti zrekonštruovaného domu na ďalších dvoch poschodiach. Sú to priestory, kde bývajú saleziáni a priestory pre ubytovanie hostí.

V starom oratóriu je naďalej k dispozícii herňa a telocvičňa, ktoré sa budú využívať pre športovú činnosť a pre väčšie podujatia pod strechou, napríklad pre prímestský tábor. Všetky nové priestory vyzdobil svojimi umeleckými dielami akademický maliar Cyril Uhnák, aby aj umenie pomáhalo kultivovať a vychovávať duše a mysle obyvateľov a návštevníkov domu.

Pred hlavným programom don František Kubovič, direktor domu, predstavil všetkých saleziánov, ktorí bývajú v tejto komunite. „Vždy na začiatku školského roka sme pri akcii otvorenia starého oratka pozerali túžobne na to nové. A teraz ho tu naozaj máme. Je to sen, ktorý sa nám splnil po sedemnástich rokoch a sme za to nesmierne vďační. Chcem poďakovať našim oratoriánom, že s takou láskou chodili na brigády. Samozrejme aj všetkým dobrodincom. Nech vám vašu štedrosť svätý Jozef bohato oplatí!“ povedal pri otvorení.

Na záver príhovoru sa všetci spoločne pomodlili desiatok ruženca za dobrodincov a otec provinciál don Peter Timko dal všetkým požehnanie. Nasledovalo občerstvenie a rôzne aktivity pre deti, pri ktorých ich sprevádzali animátori. Mohli sa zabaviť pri streľbe z luku, stolnom futbale, hre na xylofón, alebo pri iných stanoviskách. Rodinnú atmosféru v oratku dopĺňala príjemná hudba a posedenie v novej čajovni a na terase.

Informoval: Jozef Kupka SDB, Barbora KullačováFoto: Barbora Kullačová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.