Saleziáni z Dubnice nad Váhom pozývajú na mariánsku púť

(Dubnica nad Váhom, 8. septembra 2017) – V roku 2017 si dubnická farnosť pripomína 275. výročie mariánskych pútí. Tohtoročná púť sa uskutoční 8.-10. septembra vo farskom kostole sv. Jakuba.

Svätú omšu v sobotu, 9. septembra, so začiatkom o 18:00 hod. bude celebrovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Po nej bude nasledovať procesia z kostola k mariánskemu stĺpu na Námestie Matice slovenskej.

Viac o programe a histórii mariánskych pútí v Dubnici sa dočítate na saldub.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.