Saleziáni začínajú provinciálnu kapitulu v mimoriadnom termíne

Saleziáni dona Bosca od nedele začínajú provinciálnu kapitulu. V Badíne pri Banskej Bystrici sa stretne 53 saleziánov, aby sa počas piatich dní venovali trom tematickým okruhom. Tie sa týkajú saleziánskeho života, ale aj spolupráce s laikmi. Okruhy zastrešuje hlavná téma, ktorá znie: Nadšení pre Ježiša Krista, zameraní na mladých. Stretnutie sa deje v nezvyčajnom čase – už po dvoch rokoch od poslednej provinciálnej kapituly.

Pôvodne mala byť až budúci rok. Svätý Otec František však nedávno vymenoval hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho za kardinála a v apríli bol vysvätený za biskupa. Don Fernández Artime v auguste tohto roku odovzdá svoj úrad novému hlavnému predstavenému, ktorý bude zvolený na celosvetovej generálnej kapitule. Pred generálnou kapitulou sa však najprv musia uskutočniť provinciálne kapituly.

Slovenská provinciálna kapitula sa aj vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti bude konať od nedele

26. mája do piatka 31. mája 2024 v Badíne. Počas stretnutia sa budú prejednávať dôležité témy pre saleziánsku komunitu na Slovensku. Vrcholom bude voľba zástupcu, ktorý sa spolu s provinciálom Petrom Timkom zúčastní generálnej kapituly a bude sa tak podieľať na voľbe nového hlavného predstaveného saleziánskej kongregácie.

Účastníci kapituly budú diskutovať o troch témach:

  1. tematický okruh: Animácia a starostlivosť o skutočný život každého saleziána.
  2. tematický okruh: Saleziáni, saleziánska rodina a laici spolu „s“ a „pre“ mladých.
  3. tematický okruh: Overovanie a prehodnotenie riadenia kongregácie.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.