Saleziáni zorganizovali prímestský tábor v rómskej osade

(Rakúsy, 3. septembra 2013) Mladí animátori zo saleziánskeho strediska Miletičova v Bratislave sa spolu s dvoma saleziánmi vybrali za deťmi do rómskej osady neďaleko Kežmarku, do Rakús. Deťom sa venovali na prímestskom tábore a priblížili im tému Popolušky, ktorá takto na štyri dni zavítala do osady.

„Každý deň sme hrali krátke divadielko, v ktorom sme im priblížili istú časť príbehu o Popoluške. Tejto časti sme tematicky prispôsobovali aj hry a aktivity pre deti v daný deň,“ opisuje program animátorka Lucia.

Tábora sa zúčastnilo približne 200 detí priamo s osady, ktoré boli rozdelené do desiatich skupiniek, zvlášť chlapci a dievčatá. Tábor sa začínal každé ráno o pol deviatej a mal dve časti. Nechýbala výchovná časť programu, ako napríklad zbieranie zlých vlastností, ku ktorým deti priraďovali dobré spojené s diskusiou v skupinkách. Dobrodružnou časťou programu bolo hľadanie pokladu, Popoluškinej črievičky či príprava na poľovačku. V rámci tvorivej časti dievčatá šili šaty na bál a chlapci vyrábali luky pre princa.

„Na deťoch ma osobne najviac priťahuje ich vnútorná jednoduchosť, chudoba v ktorej žijú, no predsa veľmi veľa lásky, ktorú vedia rozdávať okolo seba a obohacovať ňou druhých. Ja som medzi deti išla s tým, že im chcem dať aspoň kúsok lásky, ktorou mňa miluje Boh. No myslím, že od detí som dostala toho ešte viac, ako som im sama dala,“ hovorí animátorka Lucia.

Veľká vďaka patrí všetkým z Rakús, bez ktorých by sa tento tábor nedal zorganizovať. Tým, ktorí nás medzi seba prijali a ktorí sa o nás starali, zvlášť riaditeľke Centra voľného času v Rakúsach Monike Juráškovej.

V Rakúsach tento prímestský tábor animovali animátori od saleziánov spoločne so saleziánmi už po tretíkrát od roku 2009. „Zúčastnila som sa na všetkých troch táboroch a je vidieť obrovský pokrok v správaní detí, ich disciplíne, zmýšľaní. Je vidieť, že sa s deťmi v osade pracuje a sme radi, že sme sa aspoň týmto malým kúskom, prímestským táborom, mohli zapojiť do vašej činnosti. Veľká vďaka!“ ukončila Lucia.

Informovala: L. Čupeľová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.