Saleziáni zoznámili počas tábora mladých s remeslami

(Žilina, 28. júla 2023) – Skupina saleziánov a animátorov zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline aj tento rok pripravila tradičný tábor CECHCAMP 2023.

Podujatie sa odohralo od 5. do 8. júla a jeho cieľom bolo bolo priblížiť žiakom základných škôl od Bratislavy až po východoslovenskú Terňu remeslá, v ktorých sa môžu vyučiť počas stredoškolského štúdia. Program ponúkol mladým pútavé a akčné aktivity, ktoré im dali príležitosť spoznať nových kamarátov, osvojiť si hodnoty školy a spoznať saleziánov, vychovávateľov i majstrov v dielňach.

Na tohtoročnom tábore sa stretlo 35 žiakov a animátorov spolu so skupinou majstrov na dielňach. Zažili vodné hry, dobývanie pevnosti Boyard, zápolenie v behacej hre Sever proti juhu či pretekanie na motokárach.

„Na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline slúžime dospievajúcim mladým ľuďom z celého Slovenska prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili sa na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy,“ približujú žilinskí saleziáni.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.