Saleziánky oslávili 40 rokov pôsobenia v Čechách

(Praha, 18. decembra 2020) – Oslavy boli jednodňové, zato veľmi hutné. V nedeľu 6. decembra sa takmer celá inšpektória zišla v pražskom Karlíne. Saleziánky začali slávenie spoločnou adoráciou, vďakyvzdávaním za 40 rokov ich prítomnosti, za všetky milosti a Božie vedenie.

Nasledoval prípitok, knižný darček pre každú sestru a o krátky zážitok zo sľubov sa podelili prvé tri sestry, ktoré 6. decembra 1980 zložili svoju prvú rehoľnú profesiu.

Oslavy pokračovali slávením svätej omše v Kostole sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš. Streamovanej liturgii predsedal provinciál českých saleziánov don Martin Hobza. „Chcem Pánu Bohu poďakovať za ten veľký dar povolania, za to, že sestry saleziánky v našej zemi pôsobia. Pôsobia dobre a požehnane,“ povedal na úvod. Tri prvé sestry, Marie Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmannová si počas sv. omše obnovili rehoľné sľuby.

Okrem sestier saleziánok sa sv. omše zúčastnili aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov a kontemplatívnej fraternity Márie z Nazareta, ktorí pôsobia v Českej republike.

Zdroj: www.fma.cz

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.