Saleziánky otvorili dom Laura pre utečencov

(Taliansko, Rím, 12. októbra 2016) – Na sviatok Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, bol na pozemku Hlavného domu Inštitútu dcér Márie Pomocnice posvätený domček, ktorý bude slúžiť na prichýlenie utečencov. Dom je zasvätený blahoslavenej Laure Vicuňovej, ktorá so svojou rodinou emigrovala z Chile do Argentíny, kde hľadala pomoc a lepšiu budúcnosť.  Generálna predstavená M. Yvonne Reungoat, prítomná na posviacke, pripomenula slová pápeža Františka zo septembra minulého roku: „Obraciam sa na farnosti, na rehoľné komunity, na kláštory a európske svätyne – počnúc Rímskou diecézou – aby prejavili konkrétnosť Evanjelia a prijali rodiny utečencov. Je to konkrétne gesto prípravy na Rok milosrdenstva.“"Cítili sme sa osobne oslovené a hneď sme hľadali, v akých priestoroch by sme mohli niekoho prichýliť. Žiaľ, priestory v Hlavnom dome nezodpovedajú štátnym predpisom pri prijatie utečencov… Tak sa zrodila myšlienka postaviť im domček v záhrade generálneho domu, obetujúc nejaký priestor a peniaze…,“ upresňuje. Dom môže prijať dve menšie rodiny alebo skupinu mladých ľudí. Nateraz v ňom bude umiestnená jedna africká rodina – manželia s dieťaťom, ktorá začne proces integrácie v Taliansku.

 Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.