Saleziánky pozývajú na slávnosť večných sľubov

(Bratislava, 5. augusta 2020) – Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová, zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu.

V Kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici-Sásovej, 29. augusta 2020 pri slávnostnej svätej omši o 10:30 hod., povedia Danka a Monika navždy Bohu svoje „áno“. Svoje rozhodnutie a motiváciu vyjadrili na pozvánke: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám (1 Jn 4, 16).“

Sestra Monika a Danka momentálne absolvujú prípravu na večné sľuby v Slávnickom podhorí. Po zložení doživotnej profesie budú pokračovať v saleziánskom poslaní ako doteraz, v Trnave a v Dubnici nad Váhom.

Dagmara Čepelová, fma

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.