Saleziánska rodina naplno prežíva Adventné obdobie

(Bratislava, Bardejov, Nová Dubnica, 14. decembra 2023) – Adventné popoludnia, vianočné trhy, charitatívne zbierky či rorátne sväté omše. Toto všetko a oveľa viac sa práve deje v našich strediskách.

Bratislavskú Mamateyku rozvoňali počas adventného popoludnia medovníky a ihličie. Začiatok Adventného obdobia je tu, podobne ako v iných strediskách, spojený s výrobou adventných vencov. „Jedni prichádzali druhí odchádzali. Atmosféra však bola veľmi pekná, radostná, tvorivá, rodinná. Vzácne na tomto podujatí je, že často prichádzajú celé rodinky, aby si spoločne vyrobili veniec, pri ktorom sa potom počas adventu spolu stretávajú a modlia,“ rozpráva o podujatí sestra Jana Kurkinová, FMA.

Paralelne prebiehala aj iná tvorivá aktivita. S pomocou šikovných rúk sa podarilo napiecť 40 plechov vianočného pečiva. Väčšina sa zjedla pri výrobe vencov, zvyšok odniesli maškrtníkom do Garsónky.

Druhú adventnú nedeľu prilákali do bardejovského oratka ľudí všetkých vekových kategórií saleziánske vianočné trhy. Na začiatku si každý vymenil sumu peňazí, ktorú chcel minúť, za špeciálne žetóny. Kúpou remeselných výrobkov a občerstvenia za túto „menu“ podporili Bardejovčania saleziánske dielo na Brezovke. Atmosféru vianočných trhov dopĺňal pripravený kultúrny program, kde sa predstavilo chlapčenské stretko so scénkou Herodesov príbeh, zbor Vinimini a ďalší.

Počas adventu slávia saleziáni vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici každé ráno rorátne sväté omše, na Spojenej škole sv. Jána Bosca bývajú v stredu. Označenie roráty pochádza z adventnej votívnej omše o Panne Márii, ktorá začína slovami: Rorate coeli desuper (Roste, nebesia, z výsosti). Majú pripomínať Izaiášovo proroctvo o Mesiášovi, započaté zvestovaním archanjela Gabriela Panne Márii. Vďaka aktivite a príhovoru pre deti, ktoré bývajú vždy v utorok a štvrtok v kostole a v školskej kaplnke v stredu, sa s ním môžu lepšie oboznámiť aj tí najmladší.  

Saleziánska rodina nezabúda počas adventu ani na núdznych. Adventný sociálny projekt Darujme úsmev pod taktovkou exallievov aj tento rok poteší konkrétnych ľudí. Vďaka štedrým darcom práve v tejto chvíli križujú Slovensko dodávky naložené vecami, ktoré ich adresáti najviac potrebujú. Rodinám v bardejovskom okrese pomôže už známa zbierka potravín Saleziánske Kilo. A ešte stále je tu možnosť zapojiť sa do druhého ročníka adventnej zbierky SAVIA s názvom Štyri dary a obdarovať prostredníctvom nej najchudobnejších ľudí vo svete.

Prajeme požehnaný zvyšok Adventného obdobia!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.