Saleziánska rodina po celom svete odpovedá na krízu spôsobenú pandémiou

(Bratislava, 16. apríla 2020) – Kríza, spôsobená ochorením COVID-19, spôsobila na celom svete viac-menej podobnú reakciu: zatváranie inštitúcií, preventívnu sociálnu izoláciu, obmedzenie vychádzania, ktoré je v chudobnejších krajinách často spojené s nemožnosťou nájsť si prácu a zarobiť si na živobytie. Zároveň s týmito negatívnymi dopadmi sa v saleziánskych dielach, v línii výzvy Svätého Otca Františka a hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho zdvihla aj vlna solidarity spojená s rôznymi aktivitami na zmiernenie dôsledkov preventívnych opatrení súvisiacich s touto krízou. Nie je možné ich vymenovať a priblížiť všetky; na webe saleziánskej informačnej agentúry ANS denne pribúdajú nové články. Predsa vám chceme priblížiť šírku a rôznorodosť tejto pomoci a ukázať aspoň zopár zaujímavých príkladov.

Medzi najrozšírenejšiu pomoc patrí materiálna pomoc najchudobnejším: ľuďom bez práce, bez domova, migrantom, rodinám, osamelým starým ľuďom. Táto pomoc, ktorá sa diala vo viacerých – zvlášť chudobnejších krajinách (India, Východný Timor, Peru, Mexiko, Angola, Rwanda, Uganda, Burundi…) – už aj predtým, naberá na intenzite. Viac sa organizuje, je spojená aj so sanitárnou pomocou (gély, rúška) a u starších ľudí aj s nákupom do domácností. Veľmi zraniteľnou skupinou sú v tomto čase deti ulice, ktorých počet sa, na rozdiel od oratórií a školských zariadení, v našich dielach násobne zväčšuje.

Aj v rozvinutých krajinách, zvlášť tých, čo sú najviac postihnuté (ako sú napr. aj Francúzsko či USA), sa stáva aktuálnou pomoc saleziánskej rodiny s výrobou alebo zabezpečovaním ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál, pre ľudí prvého kontaktu a pre dobrovoľníkov. A dobrovoľníctvo získava aj novú tvár: okrem dobrovoľníkov zapojených v našich dielach pri humanitárnej pomoci, sa viacerí dali k dispozícii občianskym autoritám a sú tiež niektorí ľudia mimo našich diel, ktorí nám v tejto činnosti výrazne pomáhajú aj zo svojich osobných prostriedkov (napr. v Angole, alebo v Indi).

Ďalším spôsobom ako premôcť sociálnu izoláciu, suplovať zabehnuté programy a tak preukázať blízkosť zvlášť mladým a rodinám, ktorí obyčajne navštevujú naše diela, sú rôzne programy cez internet. V našich školách okrem online vyučovania sú to rôzne slovká do dňa; v oratóriách, mládežníckych strediskách a farnostiach sú to ranné a večerné slovká, evanjelizačné videá, zamyslenia a meditácie nad Božím Slovom, ponuka rôznych autorských diel, videí, hudby, hovoreného slova alebo iných materiálov online, či na stiahnutie, ďalej pre rodičov videá s inšpiráciami ako stráviť voľný čas s deťmi v domácnosti, ale aj rôzne kurzy (divadelný kurz pre deti, online poradenstvo pre rodičov, …).

Zvláštnou kategóriou programov cez internet sú rôzne duchovné a formačné programy. Okrem už spomínaných programov sú to online sväté omše, modlitba vešpier, ranných chvál, ruženca a iných pobožností. Vo viacerých krajinách saleziánska rodina sprevádzala mladých, ale aj ostatných veriacich, slávením Veľkej Noci cez rôzne online ponuky, prenosy, materiály. Zaujímavosťou je aj presunutie rôznych silno osobných momentov – ako sú duchovné cvičenia a duchovné obnovy – tiež na internet. Napr. v Slovinsku mali pre mladých sedemdňové online duchovné cvičenia s ranným zamyslením a poobedným podelením v skupinách. Tiež mali online mesačné formačné stretnutie, ktoré pripravil delegát pre pastoráciu povolaní.

Ďalšie zaujímavé články môžete nájsť v angličtine tu (v Mexiku zdravotnícka pomoc pre utečencov) a tu (v Španielsku online Veľká noc), v taliančine tu (o aktivite Giftime).

Podľa ANS spracoval OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.