Saleziánska stredná odborná škola v Žiline pozýva na Deň otvorených dverí

(Žilina, 4. novembra 2022) – Deň otvorených dverí na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline prebieha počas jesene a zimy. Budúci záujemcovia o majú k dispozícii viacero termínov, kedy sa môžu prísť pozrieť na každodenný život školy. Návštevníkov budú sprevádzať priestormi samotní žiaci a v rôznych učebniach, triedach či dielňach sa oboznámia s obsahom jednotlivých študijných odborov.

„V tomto období na stredných školách prebiehajú dni otvorených dverí pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a my sa tešíme, že po dvoch rokoch ich môžeme tiež znovu organizovať. Ako jediná cirkevná stredná odborná škola daného druhu v našom regióne, ponúkame dobré vzdelanie a výchovu v kresťanskom a saleziánskom duchu týmto deťom a ich rodičom,“ priblížil direktor žilinskej saleziánskej komunity SOŠ don Jozef Sarnecký.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.