Saleziánska svätosť je vzácnym dedičstvom

(Rím, Taliansko, 25. januára 2013) – Don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny pre kauzy svätých, nedávno ponúkol správu o práci svojho oddelenia za rok 2012. Jeho správa zdôrazňuje bohaté dedičstvo svätosti v saleziánskej rodine.

„Sme vlastníkmi vzácneho odkazu, ktorý si zaslúži byť lepšie spoznaný a oceňovaný,“ povedal don Cameroni. „Risk je v obmedzovaní tohto daru svätosti na liturgickú spomienku, pričom si plne neuvedomujeme duchovný, pastoračný, cirkevný, výchovný, kultúrny, historický, sociálny a misijný potenciál. Svätí, blahoslavení, ctihodní a Boží služobníci sú ako cenné zlato nájdené v temných zákutiach bane, ktoré sa leskne a odráža veľkosť Kristovej pravdy a lásky v Cirkvi a v saleziánskej rodine.“

2013_01_25_ans_sdbsvati1.jpg

„Pastoračný aspekt sa dotýka najmä toho, ako úspešne svätí, blahoslavení, ctihodní a Boží služobníci vystihujú príkladný kresťanský život v rozličných sociálno-kultúrnych podmienkach Cirkvi a saleziánskej rodiny. Duchovný aspekt zahŕňa pozvanie k napodobňovaniu ich cností ako zdroja inšpirácie a spôsobu, ako žiť naše životy. Pastoračná a duchovná starostlivosť, ktorú tejto téme venujeme, je autentickou formou pedagogiky svätosti, na ktorú by sme najmä kvôli našej charizme mali byť citliví a pozorní.“

K 31. decembru 2012 je oficiálny zoznam takýto: 9 svätých, 116 blahoslavených, 10 ctihodných a 30 Božích služobníkov. V saleziánskej rodine sa nachádza ďalších 6 prípadov, ktoré už boli zverené donovi Cameronimu.

Počas roku 2013 si pripomenieme aj niekoľko výročí:-    125. výročie smrti dona Bosca (Turín, 31. januára 1888)-    100. výročie narodenia Attilia Giordaniho (Miláno, 3. februára 1913)-    75. výročie beatifikácie Márie Dominiky Mazzarellovej (20. november 1938)-    50. výročie smrti dona Augusta Arribata (La Navarre, 19. marca 1963)a dona Jozefa Quadria (Turín, 23. október 1963)-    25. výročie beatifikácie Laury Vicuňovej (Castelnuovo Don Bosco, 3. september 1988)

Kratšie životopisy svätých saleziánskej rodiny nájdete na našej stránke TU . 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.