Saleziánske dielo v Humennom žilo aj počas letných prázdnin

(Humenné, 8. septembra 2016) – Aj počas tohto leta organizovali saleziáni, sestry saleziánky (spolu s organizáciou Laura) a saleziánski spolupracovníci rôzne podujatia pre mladých z Humenného a okolia. Ich cieľom bolo, aby mladí získali nové zážitky, duchovne rástli a spoznali nových ľudí s podobnými záujmami. Medzi tie najväčšie patrili chatovačka, prímestský tábor, Life expedition a tentokrát aj púť na Svetové dni mládeže v Krakove.

Chatového tábora alebo inak chatovačky, ktorý sa konal v júli vo Viničkách, sa zúčastnilo viac ako 100 dievčat a chlapcov. O prípravu bohatého programu a jeho animáciu sa postaralo viac ako 30 mladých animátorov.

Ďalším táborom, ktorý bol určený pre menšie deti, bol prímestský tábor. Organizovali ho saleziánski spolupracovníci a trval od 8. do 12. augusta. Vyše 100 detí počas týždňa navštívilo Steel Park v Košiciach, humenskú plaváreň a zažilo spolu veľa zábavy a dobrodružstva.

Life expedition je určená hlavne pre stredoškolákov a starších. Toto leto ju absolvovalo 33 mladých. Medzi tradičné aktivity expedície patrí účasť na sľuboch v saleziánskom noviciáte v Poprade, Aquacity a túra v Tatrách. Tentokrát mladí úspešne zdolali Slavkovský štít.

Od saleziánov z Humenného odišlo na púť za sv. otcom Františkom do Krakova 19 mladých. Počas celého týždňa sa zúčastňovali na slovenských omšiach, katechézach, spoznávali Krakov a iné kultúry.

Viac o letných podujatiach a pravidelnej cezročnej činnosti saleziánov a saleziánok v Humennom nájdete na www.humenne.saleziani.sk.

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.